NG Gemeente McGregor

NG Gemeente McGregor (Foto: Andrew Kok)

GESTIG

1902

ring

Ring van Swellendam

Adres

H/v Kerk en Voortrekkerstraat, McGregor

eerste predikant

Ds J G Weber

Die NG Gemeente McGregor is ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland.

‘n Dorpie genaamd Over-den-Berg, het in die Argterste Bossiesveld ontstaan. Die groeiende nedersetting is oorspronklik Lady Grey, na die vrou van die Kaapse Goewerneur genoem. Verwarrend vir die owerhede van die dag en die poskantoor, het die dorp hierdie naam met ‘n ander dorp in die Oos-Kaap gedeel. Maar in 1904 besluit die NG gemeente op die dorp om hul gemeente en nuwe kerkgebou in Voortrekkerstraat te vernoem na hul geliefde predikant, ds Andrew McGregor, wat pas ná 40 jaar van toegewyde diens in Robertson afgetree het. Twee jaar later, in April 1906, het die owerhede die voorbeeld gevolg en ‘n amptelike naamsverandering na McGregor het gevolg.

Met die ontstaan van die dorpie het die gemeenskap – of sekerlik die NG-lidmate – nie dadelik ‘n kerk gebou nie. Lady Grey (of dan Over-den-Berg) was aanvanklik ‘n wykskerk van Robertson. Derhalwe is lidmate geestelik bedien deur die predikante van Robertson. Aanvanklik deur ds W. Robertson van Swellendam en daarna deur ds C.H. de Smidt, die eerste predikant op Robertson. Vanaf 1862 is hulle bedien deur eerw. Andrew McGregor na wie die dorp later vernoem is.

Aangesien die predikant, weens die grootte van die Robertson-gemeente, nie gereeld Lady Grey kon besoek nie, het sendelinge, en in die besonder eerwaarde Stephan Weich, gehelp om in die geestelike behoeftes van hierdie gemeente te voorsien.

Omdat die armes van die gemeenskap ook nie kon bekostig om na Robertson te reis vir kerk en belydenisklasse nie het daar mettertyd ‘n behoefte ontstaan om af te stig van die gemeente op Robertson en ‘n eie gemeente op Lady Grey te stig. Die eerste stap wat geneem is, was om sewe “Direkteuren van die Lady Grey-wyk” te benoem tydens ‘n vergadering op 10 Maart 1901. Hierdie sewe lede (al sewe het later in die eerste kerkraad van die nuwe gemeente gedien) moes die aanvoerwerk vir afstigitng doen en het hul plig met oorgawe uitgevoer.

“Wat die praktiese kant van die saak betref, het die voorgestelde nuwe gemeente reeds twee erwe besit om ‘n kerk te bou. Dit was grond wat A.P. Brönn geskenk het en wat ds S. Weich vroeër vir kerklike gebruik bekom het. Die sewe direkteure van die brief het ook onderneem om die salaris van die nuwe predikant vir drie jaar te waarborg.

Afgesien van hierdie verantwoordelikhede, het die eerste kommissie van die kerkraad van McGregor die taak gehad om met die skoolkommissie te onderhandel oor die gebruik van skooleiendom. Na oorleg is die volgende ooreenkoms bereik: die kerk sou die skoolsaal ten volle benut. Die kerk moet egter die helfte van die tariewe en belasting op die gebou betaal. Die kerkraad is toegelaat om een ​​kamer in die onderwyser se huis as ‘n kleedkamer te gebruik, mits die kerkraad ‘n ander kamer in die plek daarvan bou.

Hierdie onderhandelinge tussen die kerkraad en die skoolkommissie het die grondslag gelê vir ‘n voortdurende goeie verhouding tussen kerk en skool in Lady Grey.

Predikante