Moderators

MODERATORS VAN DIE ONDERSKEIE SINODES

 

Klik op skakels vir lyste van moderators

ALGEMENE SINODE

SINODE VAN WES-KAAPLAND

  • NG KERK IN SA
  • KAAPLAND
  • WES- EN SUID-KAAPLAND

SINODE VAN OOS-KAAPLAND

SINODE VAN NOORD-KAAPLAND

SINODE VAN KWAZULU-NATAL

SINODE VAN VRYSTAAT

SINODE GOUDLAND

NOORDELIKE SINODE

SINODE HOËVELD

OOSTELIKE SINODE

SINODE VAN NAMIBIË

SINODE VAN TRANSVAAL

  • SINODE VAN TRANSVAAL
  • SINODE VAN DIE ZUID-AFRIKAANSE REPUBLIEK
  • SINODE VAN DIE NEDERDUITS HERVORMDE OF GEREFORMEERDE KERK VAN SA

SINODE VAN NOORD-TRANSVAAL

SINODE VAN SUID-TRANSVAAL

SINODE VAN MIDDE-AFRIKA