Stigtingsdatums

STIGTINGSDATUMS VAN NG GEMEENTES

1665

18 Augustus: Kaapstad

1686

13 Oktober: Stellenbosch

1691

Drakenstein later Die Paarl

1743

Tulbagh

1745

27 Junie: Swartland

1792

11 November: Graaff-Reinet

1798

3 Mei: Swellendam

1811

27 Mei: Caledon

1813

Februarie: George

1817

Uitenhage

1818

Cradock

1819

Somerset-Wes

1820

16 Mei: Beaufort-Wes

1821

25 Januarie: Worcester

1825

9 Julie: Somerset-Oos

1826

6 Augustus: Durbanville

26 September: Clanwilliam

10 Desember: Colesberg

1827

5 Januarie: Glen Lynden

1829

20 September: Wynberg

Albanie

1832

Stockenström

1833

Piketberg

1839

22 Maart: Bredasdorp

April: Riversdal

Pietermaritzburg

1840

26 Julie: Wellington

1841

16 Januarie: Winburg

St. Stephen’s

1842

26 Maart: Potchefstroom

24 November: Prins Albert

1843

21 Januarie: Kruisvallei

2 November: Richmond

Victoria-Wes

1845

15 Januarie: Mosselbaai

7 Februarie: Franschhoek

1846

13 Oktober: Burgersdorp

1847

5 April: Hantam later bekend as Calvinia

1848

26 Januarie: Napier

11 Maart: Fauresmith

23 November: Smithfield

30 November: Bloemfontein

1849

Harrismith

Humansdorp

1850

7 Januarie: Lydenburg

21 Januarie: Rustenburg

16 Oktober: Namakwaland

1851

10 Februarie: Ladismith

24 Februarie: Fraserburg

Knysna

13 Desember: Hopefield

1852

10 April: Pietersburg

19 Mei (?): Aliwal-Noord

19 Mei: Middelburg, Kaap

1853

19 Januarie: Robertson

Darling

Ladysmith

11 Oktober: Oudtshoorn

16 Desember: Queenstown

1854

8 Januarie: Alexandria

18 Februarie: Hopetown

7 Junie: Pretoria

16 Oktober: Montagu

19 November: Utrecht

Ladysmith

Utrecht

1855

4 Februarie: Jansenville

21 Maart: Ceres

19 April: Murraysburg

8, 9 September: Pretoria

28 September: Sutherland

16 Oktober: Aberdeen

9 Desember: Vishoek

Heidelberg, Wes-Kaap

1856

Boshof

Hanover

1857

5 Februarie: Dordrecht

1858

Januarie: Villiersdorp

Riebeek-Wes

1859

Greytown

Komga voorheen McLean

12 September: Weenen

20 November: Pearston

1860

Bethulie

Jacobsdal

Kroonstad

Wakkerstroom

Waterberg

1861

Lady Grey (presiese datum onbekend)

15 April: Marthinus Wesselstroom nou bekend as Wakkerstroom

1862

Greykerk

Alice

Bethulie

Oktober: Philippolis

26 November: Victoria-Peddie

1863

Tarkstad

Philadelphia

Riebeek-Kasteel

15 Julie: Edenburg

1864

Willowmore

1865

27 Junie: Heidelberg, Gauteng

1866

20 Januarie: Uniondale

9 Maart: Middelburg, Mpumalanga

Oktober: Hartebeestfontein

1868

15 Augustus: Zeerust

1869

Bethlehem

Ficksburg

1870

Rouxville

29/30 Julie: Wepener

Oktober: Ladybrand

5 November: Ermelo

Bloemhof

Standerton

1872

Dutoitspan

17 Augustus: Kimberley

1873

Frankfort

8 Februarie: Philipstown

22 Februarie: Calitzdorp

19, 20 April: Barkly-Oos

Mei: Heilbron

1874

11 Januarie: Bultfontein

19 November: Carnarvon

1875

Noorder-Paarl  nou Toringkerk

17 Junie: Brandfort

Augustus: Hoopstad

1876

26 Januarie: Steynsburg

10 Junie: Steytlerville

27 Julie: Lindley

3 Desember: Amersfoort

Maraisburg nou Hofmeyr

Hoopstad

1877

23 Januarie: Vanrhynsdorp

Junie: Standerton

13 Mei: Britstown

1878

11 Maart: Prieska

Williston

Nieu-Bethesda

1879

25 Februarie: Porterville

3 Maart: Goudini

3 Julie: Senekal

3 Desember: Moorreesburg

1880

10 Maart: Drieankerbaai

8 September: Barrydale

1881

Molteno

Petrusville

17 Desember: Griekwastad

1882

Newcastle

Vrede

Vredefort

9 September: Warrenton

Venterstad

6 Desember: Laingsburg

15 Desember: Dewetsdorp

1883

2 Junie: Reivilo

14 Julie: Vryburg

1884

Parys

1885

Lichtenburg

25 September: Vryheid

9 Januarie: Roossenekal

1886

1887

14 Augustus: Johannesburg

Schweizer-Reneke

1888

4 Februarie: Wolmaransstad

14 April: Piet Retief

1 September: Cedarville

Schweizer-Reneke

1889

Bethal

9 Maart: Barberton

April: Ventersdorp

April/Mei: Amersfoort

18 Mei: Kenhardt

Oktober: Klerksdorp

26 Oktober: Carolina

Wolmaranstad

Nelspruit

1890

7 Junie: Krugersdorp

13 Desember: Ventersburg

Adelaide

Elliot

1891

1 Januarie: De Nieuwe Kerk nou Tamboerskloof

24 Januarie: Sterkstroom

14 Februarie: Reitz

10 September: Rondebosch

Oktober: Bothaville

Melmoth

Umtata

Thaba Nchu-Tweespruit

Ventersburg

Jamestown

1892

7 Mei: Mafikeng

29 Julie: Petrusburg

15 Oktober: Langlaagte

10 November: Jagersfontein

Luckhoff

1893

Rossville

22 Maart: Strydenburg

19 September: Upington

29 November: Zastron

1894

Boksburg

10 Februarie: Fouriesburg

15 Junie: Melmoth

Zastron

1895

6 September: Bulawayo

12 Oktober: Chipinge vroeër Melsetter

9 November: Chivhu vroeër Enkeldoorn

27 November: Vosburg

1896

6 November: Fordsburg

1897

3 Mei: Nieuwoudtville

8 Mei: Douglas

8 Julie: Johannesburg-Oos

6 Oktober: Brandvlei

Jeppestown

1898

21 Desember: Trompsburg

Mariental

Christiana

1899

29 Februarie: Germiston

6 Mei: Belfast

12 Julie: Loxton

28 November: De Rust

1901

28 Mei: Harare vroeër Salisbury

1902

4 Julie: Vredenburg

Gibeon

Otjiwarongo

1903

20 Januarie: Kuilsrivier

13 September: Chabut

McGregor

Ugie

1904

18 Junie: Albertinia

29 November: Merweville

Vanwyksdorp

Niekerkshoop

Garies

Koffiefontein

Dealesville

1905

31 Januarie: Leipoldtville

13 Oktober: Erasmus later bekend as Bronkhorstspruit

Kalkbaai  later Simonstad-Kalkbaai nou Vishoek

Oos-Londen

Murray, De Doorns

Marquard

Kestell

Odendaalsrus

Roodepoort

Meru

Salisbury

1906

25 Maart: Louis Trichardt

25 April: Aurora

26 April: Redelinghuys

Kareedouw

Paterson

Indwe

Turffontein (La Rochelle)

Vergenoeg

Eloffsdal

1907

Cathcart

Port Elizabeth

Onzer nou Joubertina

Clocolan

Villiers

1908

13 November: Eloffsdal

Koppies

1909

Deben

Greylingstad

1910

1 Februarie: Herold

30 April: Amsterdam

3 Junie: Volksrust

Theunissen

Reddersburg

Steynsrus

Excelsior

Magaliesberg

1911

5 April: De Hoop

Kakamas

Paulpietersburg

Swartruggens

Eendrag

1912

23 Maart: Namies later bekend as Pofadder

22 Augustus: Die Strand

10 September: Morgenzon

4 November: Maitland

11 November: Observatory

13 November: Machadodorp

King William’s Town

Vereeniging

Delareyville

1913

9 Julie: Durban

14 Oktober: Stanford

Rietbron

De Aar

Danielskuil

Herbertsdale

Edenville

Hobhouse

Rosendal

Ottosdal

1914

Paul Roux

Petrus Steyn

Memel

Benoni

Coligny

Krokodilrivier

1916

Citrusdal

Kuruman

Grahamstad

Keimoes

Marydale

Maclear

Olifantshoek

Alberton

4 Oktober: Hendrina

1 November: Dullstroom

1917

8 Januarie: Mutare

14 April: Piet Potgietersrus

12 Mei: Zoekmekaar

10 Oktober: Dundee

Vanwyksvlei

Parow

Rietfontein

Hertzogville

Warden

Mooirivier

Charl Cilliers

Brakpan

Umtali nou Mutare

1918

Barkly-Wes

7 Mei: Greyton

Babanango

Springfontein

Randpoort

Koster

1919

8 Februarie: Cachet

23 Augustus: Delmas

10 September: Witbank

30 September: Lusaka

November: Eendracht

Sondagsrivier

Stella

Du Plessis

Waterford

Oranjeville

Bloemfontein-Noord

1920

19 Januarie: Premiermyn

20 April: Pretoria-Oos

6 Desember: Mellville

Duplooysburg

Clarens

Springs

Malopo

Krugersdorp-Wes

Gwelo nou Gweru

1921

21 April: Paardekop

24 Mei: Waterval

Nuwerus

Viljoenskroon

Cornelia

1922

22 Maart: Warmbad

10 Junie: Goedgegun

30 Augustus: Vandermerwe

29 November: Volmoed

27 Desember: Riviersonderend

24 Februarie: Daspoort

Pietermaritzburg-Wes

Leeudoringstad

1923

23 Oktober: Koringberg

23 Oktober: Woodstock

Kokstad

Peddie

1924

Weza-Port Shepstone

Keetmanshoop

1925

Verkeerdevlei

Pretoria-Wes

Amalia

1926

30 Desember: Goodwood

Tweeling

1927

8 Oktober: Chrissiesmeer

26 Augustus: Cottesloe (Vrededorp)

Nuwe Kerk (Graaff-Reinet)

Marchand

Kroonstad-Noord

Wesselsbron

Bethlehem-Wes

Soutpan

1928

26 Januarie: Velddrif

20 Junie: Dalunie

Port-Elizabeth-Sentraal

Pretoria-Noord

Warmbad, SWA

1929

15 Januarie: Hartsrivier nou Sannieshof

4 Mei: Laeveld

Walmer

Postmasburg

Louwsburg

Heilbron-Suid

Windhoek

1930

McLachlan nou Plettenberbaai

Bloemfontein-Oos

6 Mei: Waterberg-Noord oba Vaalwater

1931

Touwsrivier

1932

Louisvale

3 Desember: Graskop

1933

7 Januarie: Sabie

13 November: Olifantsrivier nou Vredendal

Port-Elizabeth-Noord

Nkana

1934

Grabouw

7 Desember: Hermanus

18 Desember: Bellville

Bloemfontein-Wes

Makwassie

Estcourt

Waterbron

1935

7 April: Messina

19 Oktober: Vorentoe

14 November: Groot-Brakrivier

7 Desember: Loeriesfontein

Boegoeberg

Losberg

Glaudina

Biesjesvlei

1936

26 Maart: Nigel

18 April: Waterval-Boven

8 Augustus: Masvingo

8 Oktober: Linden

De Bloem

Boksburg-Noord

Fort Victoria nou Masvingo

1937

28 Januarie: Touwsrivier

3 November: Lutzville

1938

7 Januarie: Nelspruit

14 April: Westdene

20 April: Brixton

24 Junie: Tiervlei

30 Julie: Benoni-Noord

1 September: Brakpan-Wes

10 Desember: Wolseley

Kamieskroon

Sondagsrivier-Suid

Loerie

Goedemoed

Hennenman

Barberton

Rosettenville

Bethanie

1939

27 Mei: Die Vlakte

17 Junie: Naboomspruit

6 Augustus: Elsburg

Elsiesrivier later bekend as Noordweg en nog later bekend as Vrijzee

Vanstadensrus

Randfontein

Edenvale

Gobabis

1940

8 Junie: Groblersdal

13 Augustus: Germiston-Suid

9 September: Balfour

7 Desember: Ysterplaat

Port Elizabeth-Wes

Eppingtuin

Glencoe

Noordkus

Voortrekkerhoogte

Florida

Malvern

Springs-Oos

1941

5 Mei: Paarl-Vallei

16 Junie: Capital Park

28 Junie: Witrivier

24 Julie: Durban-Suid

25 Julie: Durban-Wes

Oos-Londen-Wes

Parow-Oos

Vaalharts

Grootdrink

Bothasrus

Northam

Omaruru

Eppingtuin nou Ruyterwacht

1942

2 Maart: Breyten

19 Maart: Stilbaai

Kanoneiland

Kerkenberg

Johannesburg-Noord

Riviera

Bronberg

Springs-Noord

1943

7 Mei: Retreat nou Zwaanswyk

15 Mei: Gatooma nou Kadoma

24 Junie: Kempton Park

9 Oktober: Thabazimbi

27 Oktober: Pinelands

15 November: Koedoesrand

31 Desember: Bergville

Kameelboom

Retreat

Protektoraat

Empangeni

Rodenbeck

Selection Park

Outjo

1944

22 Januarie: Villieria

12 April: Kruispad later Brackenfell

15 April: Quaggapoort

22 April: Lyttelton

1 Mei: Johannesburg-Wes

10 Junie: Dannhauser

24 Junie: Sanddrift

30 September: Onderstepoort

14 Oktober: Bremersdorp

14 Oktober: Wonderboompoort

14 Oktober: Albertyn

Gamtoosvallei

Klipplaat

Tsitsikamma

Tafelberg

Noupoort

Gansbaai

Krugersdorp-Noord

Villieria

Bezuidenhoutsvallei

Rustenburg-Oos

Kriel (Maraisburg)

Parkhurst

Ferndale

Vereeniging-Wes

Leonard

Parow-Nuutbegin

1945

20 Januarie: Silverton

21 Maart: Boksburg-Oos

18 Julie: Berea

11 Oktober: Witfield

12 Oktober: Benoni-Oos

16 Oktober: Randburg

November: Brakpan-Oos

12 Desember: Matatiele

Delportshoop

Vergelegen

Kensington (PE)

Port Natal

Groot-Marico

Eloffsdal-Wes

Loubser

Brakpan-Suid

Mufulira

Grootfontein

1946

Maart: Luipaardsvlei

15 Maart: Boksburg-Wes

6 Augustus: Crosby

10 Augustus: Derdepoort

23 Oktober: Wonderboom-Suid

16 November: Tzaneen

16 November: Rustenburg-Wes

21 Desember: Dendron

Sydenham

Oos-Londen-Noord

Die Vleie

Hartswater

Goedvertrou

Campbell

Pinetown

Luipaardsvlei

Venterspost

Derdepoort

Skoonspruit

Livingstone

Okahandja

Maltahöhe

Usakos

1947

25 Januarie: Port Nolloth

17 April: Hartbeesspruit

8 Mei: Graafwater

27 Mei: Alberton-Wes

26 Augustus 1947 Klipriviersberg

26 Augustus 1947 Forest Hill

27 Augustus: Suid-Pretoria oba Suidoos-Pretoria

6 Oktober: Primrose-Oos

7 Oktober: Riviera

27 Oktober: Bellville-Wes

1 Desember: Sonnekus

Bloemheuwel

Estoire

Meyerton

Herman Steyn

Boschpoort

Ontdekkers

Krugersdorp-Suid

Francistown

1948

2 Februarie 1948: Ruyterwacht-Wes

11 Februarie: Chinoyi

4 Junie: Olifantsfontein

15 Junie: Sundra

30 Junie: Kraaifontein

23 Oktober: Dwaalboom

10 Desember: Oudtshoorn-Wes

Epping-Wes

Bellville-Suid nou Bellville-Oos

Pondoland

Stutterheim

Viljoensdrif

Parys-Oos

Potchefstroom-Noord

Benoni-Wes

Carletonville

1949

22 Januarie: Brits

22 Januarie: Wespoort

3 Mei: Kempton Park-Oos

19 Mei: Ashton

22 Junie: Gamka-Oos,

22 Junie: Gamkavallei

19 Oktober: Crosby-Wes

16 November: Merlindale

14 Desember: Klawer

Fort Beaufort

Neilersdrif

Grootrivier

Bloukrans

Pietermaritzburg-Noord

Pietermaritzburg-Suid

Eshowe

Noordhoek

Monument

Vanderbijlpark

Capital Park-Oos

Sinoia nou Chinhoyi

Rusape

Luanshya

1950

27 Januarie: Kangovalleie

16 Mei: Rensburgdorp nou Rensburg

16 Junie: George-Suid

17 Junie: Outeniqualand

23 Junie: Booysen

20 Oktober: Roedtan

5 November: Alberton-Oos

18 November: Pietersburg-Noord

Worcester-Oos

Modderrivier-Ritchie

Kimberley-Wes

Kimberley-Noord

Mispa

Uitenhage-De Mist

Uitenhage-Noord

Uitenhage-Oos

Misgund

Welkom

Kroonstad-Suid

Kroonheuwel

Wonderboompoort

Lichtenburg-Wes

Skanskop

Pierneef

Suid-Rand

Johannesburg-Suid

Chingola

Marandellas nou Marondera

Luderitz

Tsumeb

Gochas

1951

16 Mei: Blanco

16 Augustus: Marble Hall

3 September: Worcester-vallei

1 November: Marondera

17 November: Gravelotte

24 November: Middelburg-Suid

Southfield

Karatara

Oudtshoorn-Noord

Noorderharts

Hartsvallei

Elim

Vanzylsrus

Cradock-Oos

Oranjevallei

Montclair

Vryheid-Suid

Ooshoek

Virginia

Senekal-De Rust

Ebenhaeser

Drie Riviere

Arcadia

Blijvooruitzicht

Skeerpoort

1952

24 Junie: Zesfontein

27 Junie: Rietfontein-Noord

28 Junie: Waverley

18 Julie: Strand-Noord

22 September: Gordonsbaai

24 November: Stellenbosch-Wes

Vryburg-Wes

Cambridge

Van Riebeeck

Askham nou Askham-Noenieput

Augrabies

Port Elizabeth-Oos

Sidwell

Brandwacht

Oos-Londen-Suid

Rondevleihoogte

Upington-Oos

Bethlehem-Morelig

St Helena

Ladybrand-Noord

Brandfort-Oos

Kroonstad-Wes

Migdol

Lichtenburg-Oos

Vanderbijlpark-Wes

Vanderbijlpark-Noord

Primroseheuwel

Belgravia

Burgerspark

Meyerton-Suid

Middelvlei

Bulawayo-Noord

Walvisbaai

Karasburg

Vioolsdrift

Aranos

1953

24 Januarie: Pietersburg-Oos

1 Maart: Tiervlei-Oos nou Parowvallei-Oos

9 Maart: Ohrigstad

24 April: Ogies

6 Junie: Standerton-Wes

12 Junie: Pongola

19 Junie: Groenkloof

24 Junie: Townsview

21 September: Stellenbosch-Noord

24 November: Danskraal

Algoapark (Algoabaai)

Queenstown-Oos

Noordeinde

Newton Park

De Aar-Noord

Ysterplaat-Suid

Simon van der Stel

Wilgehof

Allanridge

Mayfair

Potgietersrus-Oos

Paardekraal-Monument

Roodepoort-Noord

Fort Jameson

Welwitchia

Koës

1954

8 Januarie: Gezina oba Rietfontein-Suid

17 Junie: Bellville-Noord

18 Junie: Witbank-Suid

26 Junie: Sonhoogte

30 Julie: Eendekuil

11 September: Soutpansberg

21 September: Greymont

5 November: Prince Alfred’s Hamlet

6 November: Wesmoot

8 November: Oudtshoorn-Suid

30 November: Leeu-Gamka

23 Desember: Blouberg

Thornton

Drakensberg

Bethlehem-Oos

Sasolburg

Bultfontein-Oos

Vierfontein

Dagbreek

Orkney

Magaliesfort

Salisbury-Suid

Shabani

Ndola

Broken Hill

Ysterplaat-Suid

1955

27 Januarie: Riversdal-Wes

24 Maart: Pretoria-Tuine

25 Maart: Petronella

17 Mei: Vredelust

26 Oktober: Worcester-Noord

13 November: Fontainebleau

Diamantveld

Hartskroon

Parkheuwel

Fynnland

Reitz-Wes

Odendaalsrus-Oos

Reitz-Oos

Stilfontein

Fairland

Peacehaven

Vaalrivier

Klerksdorp-Noord

Hartbeeshoek

Aroab

Windhoek-Wes

Stampriet

Otavi

1956

20 Januarie: Letsitele

7 Februarie: Buffeljagsrivier

13 April: Kameeldrif

4 Augustus: Ermelo-Oos

20 September: Primrose-Morewag

31 Oktober: Rynfield

3 November: Malelane

1 Desember: Burgersfort

8 Desember: Kempton Park-Noord

8 Desember: Weltevreden

Tygerberg

Piet Plessis

Hillary

Hennenman-Oos

Harmonie

Bedelia

Berg-en-Dal

Vrede-Wes

Florida-Suid

Klipvallei

Voorwaarts

Potchefstroom-Suid

1957

7 Februarie: Danie Theron

11 April: Wellington-Noord

7 Junie: Lambton

4 Julie: Waterkloof

7 Augustus: Volksrust-Suid

22 Augustus: Parow-Sentraal

18 September: Goodwood-Wes

4 November: Koedoeskop

23 November: Alkmaar

12 Desember: Springbokvlakte

Upington-Noord

Lambertsbaai

Parow-Suid

Saldanha-Militer

Napierville

Bainsvlei

Reitzpark

Nietverdiend

Witpoortjie

Farrarmere

Dalview

Oberholzer

Harmonie

Eerste Vesting

Elandia

Derby

Villiieria-Oos

Windhoek-Eros

Swakopmund

Beatrice/Chivu

1958

20 November: Moregloed

28 November: Rustenburg-Suid

Retief

Mosselbaai-Suid

Simondium

Gamtoosvallei-Oos

Butterworth

Durban-Noord

Suidkus

Senekal-Noord

Taaibosspruit

Kroonheuwel-Noord

Strubenvale

Vanderbijlpark-Oos

Brenthurst

Aucklandpark

Claremont

Randfontein-Wes

Carletonville-Suid

7 Augustus: Lyttelton-Oos

Mazabuka

Lusaka-Oos

Vereeniging-Suid

Nairobi

Brakpan-Noord

Wankie

Keetmanshoop-Noord

1959

12 Januarie: Dunnottar

29 Mei: Meyerspark

10 Junie: Aasvoëlkop

13 Junie: Kampersrus

7 Augustus: Dinwiddie

21 September: Port Elizabeth-Nooitgedacht

19 Oktober: Wonderboom

Algoapark-Noord

Visriviervallei

Stellenbosch-Sentraal

Francistown

Uitenhage-Kanonheuwel

Oranjemund

Sasolburg-Wes

Elandsfontein

Nancefield-Grasmere

Horison

Noord-Oos-Rand

Florida-Noord

Windhoek-Noord

1960

15 Februarie: Valhalla

16 Maart: Alexanderbaai

25 Mei: Selcourt

29 Julie: Universiteitsoord

8 Augustus: Evander

4 November: Tuinrand

16 November: Birchleigh

20 November: Vasco

26 November: Marken

Tadcaster

O’kiep

Robertson-Oos

Nahoon

Tempe

Elandspoor

Windhoek-Oos

Kalkrand

1961

8 Junie: Phalaborwa

20 April: Lyttelton-Noord

28 Julie: Nylstroom-Oos

6 September: Mondeor

6 September: Kroonrand

16 November: Lynnwood

25 November: Op-die-Berg

25 November: Ceresvallei

25 November: Renosterpoort

Vryburg-Oos

Glenwood

Koppies-Weltevrede

Venterspost

Stilfontein-Sentraal

Potchefstroom-Oos

Potchefstroom-Die Bult

Ventersdorp-Oos

Drieriviere-Oos

Welverdiend

Zebediela

Elsburg-Suid

Gobabis-Suid

1962

27 Februarie: Drakenstein-Paarl

14 Maart: Lindenpark

1 Oktober: Hartenbos

25 Oktober: Bellville-Vallei

1 November: Komatipoort

19 November: Esselenpark

Calvinia-Hantam

Boston

Buffelsrivier

Port Elizabeth-Hospitaal

Vryheid-Oos

Wesselsbron-Noord

Theunissen-Wes

Delareyville-Oos

Lichtenburg-Noord

Oor-die-Vaal

Noordvaal

Noordwesrand

Sonop

Walvisbaai-Noord

Ariamsvlei

1963

12 Junie: Kemptonpark-Suid

10 September: Blinkpan

Parowvallei-Wes

De Aar-Suid

Port Elizabeth-De Duin

Middelburg-Uitsig

Arlington

Welkom-Wes

Heuwelsig

Sasolburg-Noord

Ottosdal-Suid

Klerksdorp-Oos

Klerksdorp-Wes

Ontdekkers-Noord

Pretoria-Polisiekollege

Queenswood

Randburg-Suid

Otjiwarongo-Suid

1964

20 Maart: Nelspruit-Suid

13 Mei: Riebeeckpark

2 Junie: Witfield-Wes

12 Junie: Kuilsrivier-Suid

29 Oktober: Kloofsig

12 November: Tek

Swartland-Noord

Agter-Paarl

Port Elizabeth-Sonheuwels

Newcastle-Suid

Viljoenskroon-Oos

Hospitaalpark

Kroonstad-Oos

Randfontein-Noord

Schweizer-Reneke-Noord

Meintjeskop

Johannesburg-Sterrewag

Boksburg-Suid

Boksburgpark

1965

14 Mei: Stellenbosch-Welgelegen

12 Oktober: Laaiplek

19 November: Sesmylspruit

Kuruman-Die Oog

Despatch-Eendrag

Onze Rust

Bloemvallei

Seinheuwel

Roodepoort-Oos

Bloemhof-Oos

Fochville-Noord

Walvisbaai-Vesting

Suiderhof

1966

30 Augustus: Parow-Noord

1 Oktober: Waverley-Oos

27 Oktober: Alberton-Suid

31 Oktober: Kinross

3 November: Presidentsoord

4 November: Bethal-Oos

Saldanha

Saldanha-Noord

Sishen

Parow-Wes

Bellville-Strandweg

Oudtshoorn-Zeelandsnek

Vanstadensrivier

Cradock-Noord

Universitas

Bethlehem-Eureka

Vanderbijlpark-Sentraal

Vanderbijlpark-Suid

Arconpark

Meiringspark

Westonaria-Oos

Meyerton-Oos

Lenz

Evander-Wes

Andrew Murray (Johannesburg)

Windhoek-Hoogland

1967

17 Maart: Suikerbosrand

1 April: Parkkruin

30 September: Monumentpark

16 Oktober: Ottery

16 November: Rustenburg-Bergsig

Oostersee

Langebaanweg

Risiville

Horison-Noord

Klerksdorp-Suid

Triomf

Nigel-Suid

Parksig

1968

15 Februarie: De Tyger

26 Mei: Boksburgpark

30 April: Bellville-Riebeeck

2 Junie: Bonaeropark

25 Julie: Pierneefrant

15 Augustus: Monte Vista

30 September: Klipfontein

9 Oktober: Keurboom later Constantia

26 Oktober: Rietkuil

Stikland

Krygskool

Bothasig

Kimberley-Vooruitsig

Suider-Paarl

Glencoe-Oos

Winterton

Sasolburg-Fakkel

Sasolburg-Sentraal

Elkana

Coligny-oos

Potchefstroom-Wes

Historia

Voortrekkerhoogte-Wes

Voortrekkerhoogte-Oos

Kemptonpark-Suurfontein

Springs-Sentraal (Werdapark)

Grootvlei

Tsumeb-Suid

Karoi

1969

22 April: Bryanston

14 Mei: Halfweghuis later Midrand

18 Julie: Eerste-Lig

26 September: Swellendam-Wes

22 Oktober: Warmbad-Wes

15 November: Lydenburg-Suid

Helderberg

Jeffreysbaai

Despatch-Suid

Danskraal-Monument

Sasolburg-Fontein

Uitsig-Bloemfontein

Potchefstroom-Vyfhoek

Vereeniging-Oos

Krugersdorp-Oos

Lugmagbasis-Pietersburg

Andrew Murray (Pretoria)

Alberton-Noord

Edenvale-Noord

Mariental

1970

29 Augustus: Erasmia

1 Oktober: Noordoos-Pretoria

7 Oktober: Cape Peninsula Reformed Congregation

18 Oktober: Kleinmond

18 Oktober: Impalapark

26 November: Valhalla-Suid

Port Elizabeth-Westering

Grahamstad-Grenspos

Malvern

Virginia-Wes

Kroonstad-Morewag

Universitas-Wes

Bethlehem-Noord

Bethlehem-Panorama

Welkom-Noord

Ficksburg-Noord

Klerksdorp-Suidheuwels

Portugese Gemeente Pretoria

Rustenburg-Voorspoed

Standerton-Suid

Verre Noorde

Pionierspark

Bindura

1971

29 Januarie: Rayton

17 Februarie: Skuilkrans

27 Julie: Welgemoed

2 Augustus: Stellenberg

9 September: Benoni-Benjamin

21 November: Eldoraigne

Kraaifontein-Noord

Uitenhage-Winterhoek

Cambridge-Wes

Vryheid-Wes

Kroonstad-Sarel Cilliers

Virginia-Oos

Mindalore

Klerksdorp-Flimieda

Sonlandpark

Kiblerpark

Outjo-Wes

1972

31 Januarie: Lourensrivier-Strand

15 Maart: George-Bergsig

29 Maart: Margate

7 November: Levubu

Johannesburg-Sterrewag

Suider-Strand

Queenstown-Noord

Port Elizabeth-Hoogland

Wespark (Port Elizabeth)

Noordland

Fichardtpark

Lugmaggimnasium

Moria-Grootfontein

1973

17 Januarie: Paarl-Noordeind later Paarlberg

26 Januarie: Hartbeespoort

13 Maart: Wellington-Oos

16 Junie: Bergsig (Newcastle)

16 Junie: Die Parke (Newcastle)

23 Julie: Brackenhurst

24 Julie: Badplaas

25 Julie: Debruinpark

21 Oktober: Caledon-Wes

31 Oktober: Middelburg-Kanonkop

18 November: Doornkloof

Kraggakamma

Tafelbaai nou Table View

Hluhluwe

Parys-Suid

Brandwag (Bloemfontein)

Wilgespruit

Culembeeck

Potchefstroom-Grimbeekpark

Unitaspark

Constantiakruin

Kloofendal

Kemptonpark-Wes

Vaste Burg

Academia

1974

31 Januarie: Delmas-Wes

28 Maart: Goodwoodpark

24 April: Nelspruit-Westergloed

17 Julie: Vredendal-Wes

25 Augustus: Florandia

12 September: Bellville-Uitsig

23 September: Oudtshoorn-Welgeluk

25 September: Vredenburg-Akkerdyk

11 Oktober: La Rochelle

28 Oktober: Bergtuin

6 November: Montana

27 November: Simonstad

Merrivale

Escombe

Welkom-Suid

Kollegepark

Sederpark

Oospark

Oosterlig (Vanderbijlpark)

Vanderbijlpark-Tuine

Kwaggasrand

Silvertonpark

Silvertonkruin

Walvisbaai-Meersig

Nelspruit-Westergloed

1975

1 Februarie: Boesmanland

19 Februarie: Lynnwoodrif

1 Maart: Worcester-Audenberg

1 Maart: Parow-Panorama

15 Maart: Hazyview

30 Junie: Silvertonkruin

30 Junie: Silvertonpark

1 Julie: Dalpark

1 Julie: Elarduspark

6 Augustus: Kempton-Kruin

1 September: Krielpark

6 November: Pretoria-Oosterlig

28 November: Chegutu

Vergesig (Copperton)

Westville

Meyerhof

Elspark

Kathu

Vryburg-Noord

Andrew Murray (Bloemfontein)

Vaalpark

Oospark

Vanderbijlpark-Tuine

Jakaranda

Van Dykpark

1976

1 April: Wierdapark

18 Julie: Andrew Murray (Pretoria)

12 November: Haakdoorn

Despatch-Noord

Humansdorp-Oos

Port Elizabeth-Lorraine

Swartkopsrivier

Richardsbaai

Goldfields Reformed Congregation

Sasolburg-Tuinedal

Quellerina

Rant-en-Dal

Zeerust-Noord

Caprivi

Nederlandstaligen Pretoria

Raslouw

Bethal-Noord

Mooifontein

11 Mei: Bronkhorstspruit-Wes nou Nooitgedacht

19 Mei: Tzaneen-Wolkberg

Rundu

Chegutu voorheen Hartley

Kwe Kwe

1977

1 Maart: Limpopo

10 Maart: Kuilsrivier-Die Eike

17 April: Pretoria-Faerie Glen

28 Junie: Camden

11 Augustus: Rustenburg-Proteapark

Fichardtkruin

Noordrand

Riebeeckstad

Meyertonpark

Portugese Gemeente Johannesburg

1978

4 Augustus: Welbekend

22 September: Overkruin

24 September: Phalaborwa-Noord

Cornerstone Congregation

Grasvoëlkop

Upington-Wes

Durban Reformed Congregation

Scottburgh

Umhlanga

Virginia-Saaiplaas

Wilgehof-Wes

Glenharvie

Oberholzer-Wes

Secunda

Verwoerdpark

Harare English Congregation

1979

12 Maart: Kempton-Hoogland

Oktober: Cedarville-Matatiele

18 November: Secunda-Oos

15 November: Magalieskruin

19 November: Kraaifontein – Die Parke later Parke Gemeente

22 November: Kragveld

Kimberley-Bakenskop

Kimberley-Suid

Driehoek

Leondale

1980

7 Mei: George-Denneoord

25 Junie: Ellisras-Wes

6 Julie: Pretoria-Dowes

3 Augustus: Witbank-Vallei

Meerensee

Bethlehem-Efrata

Welkom-Wespark

Klerksdorp-Wilkruin

Jan Niemandpark

Kempton-Krag

Randpark

1981

8 Maart: De Kruin-Newcastle

29 Maart: Secunda-Goedehoop

13 Mei: Kenridge

23 Augustus: Tygerpoort

20 September: Drakensberg-Vallei

20 September: Bendorpark

27 September: Sunwardpark

7 Oktober: Heidekoppie

Mandini

Klerksdorp-Goudkop

Oos-Driefontein

Portugese Gemeente Vanderbijlpark

Roodekrans

Akasia

1982

25 Januarie: George-Tuinedal

10 Februarie: Durbanville-Bergsig

1 Maart: Oudtshoorn-Park

2 Mei: Middelburg-Wes later Ligkruis

4 Augustus: Wierdapark-Suid

22 Augustus: Pretoria-Garsfontein

29 Augustus: Dundee-Suid

5 September: Weltevreden

16 Oktober: Witbank-Panorama

Port Elizabeth-Heideveld

Queenstown-Tuine

Lime Acres

Mareetsane

Bedworthpark

Potchefstroom-Miederpark

PUK-Kandelaar

1983

27 Maart: Nigel-Oos

28 April: Melkbosstrand

18 Mei: Monumentpark-Wes

28 Augustus: Drakensig

4 September: Brackendal

Somerstrand

Pellisier

1984

1 Maart: Worcester-Brandwag

1 April: Witbank-Park

11 Junie: Waterkloofrif

13 Junie: Brackenfell-Wes

25 Julie: Kuilsrivier-Digtebij

3 Oktober: Pierre van Ryneveld

Portugese Gemeente ((Igreja Reformada do Cabo)

Kalahari

Krantzkloof

Langenhovenpark

Riebeeckstad-Erfdeel

Kliprivier

Floraunapark

Sentrale Vliegskool

1985

24 Maart: Rooihuiskraal

29 Julie: Moreletapark

10 November: Studentekerk Stellenbosch

Despatch-Dagbreek

Upington-Blydeville

Ngagane-Newcastle

Suikerbos

1986

28 Februarie: Tafelbaai later Table View

23 Maart: Potgietersrus-Suid

1 April: Krugerwildtuin

12 Mei: Verwoerdburgstad later Kerksondermure

18 Junie: Birchleigh-Noord

18 Junie: Norkempark

Gonubie

Kovsiekampus nou bekend as Kopanong Church

Universitasrif

Helikonpark

1987

4 Maart: Brackenfell-Proteahoogte

8 Maart: Worcester-De la Bat

24 Mei: Sonstraal

6 September: The Reeds

Port Elizabeth-Sherwood

Monavoni

Pretoria-Kollegerand

Kremetart

1988

7 Februarie: Parow-Welgelegen

27 Maart: Garsfonteinpark later Lux Mundi

14 Augustus: Elandsrand

23 Oktober: Langebaan

Heuwelkruin

Trichardt

1989

Angolana

29 Oktober: Valleisig

18 November: Wonderpark

1990

13 Januarie: Doornpoort

1991

Falcon Ridge

28 Julie: Effata-vir-Dowes

20 Mei: Dennesig

1992

1 November: Kensington Johannesburg

1993

Grootmist

1 Maart: Brixton Kerk

1994

20 Julie: Aandbloem

1 September: Deo Gloria

Deneysville

SA Gemeente

1995

Hentiesbaai

1996

17 November: Suidpunt

1997

Witteberge

1 Desember: Florauna

1998

Leeuwberg

27 Februarie: Nkana

1999

1 Maart: Reebok

5 Junie: Andrew Murray (Johannesburg)

Ruyterwacht

Kimberley-Harmonie

Orania

2000

Sasolburg-Vier Ankers

2001

14 Oktober: Onrusriver

Schonkenville

Zambesi Christen Gemeente

2004

1 Maart: Danabaai

1 Maart: Parow

2005

15 Mei: Andrew Murray (Senderwood)

10 Junie: Verre Noord

1 September: Durban-Oos

23 Oktober: St Helenabaai

Petrusville-Uitsig

2006

25 Februarie: Die Gemeenskapskerk

25 Februarie: Riebeek Valley Community Church

2008

Sondagsriviermond

Kimberley Bet-El

2010

13 September: Middelburg-Karoo

Woodland HIlls

2011

1 September: Mootvallei

Kimberley-≠Gacan

Vanderkloof

Vryburg-Harmonie

Viljoensdrif

Lig-en-Lewe Lichtenburg

2012

Kimberley-!Xun-Alfa

2013

Lux Deo

2014

1 Junie: Jubilate

11 Junie: Houtbaai

2015

Clearview

Waypoint Community Church

2016

Coligny

2017

Oewer

2018

Suid-Oos Bloemfontein (voorheen Hospitaalpark)

Vanderbijlpark-Collage

Aan-die-Berg

Opuwo