Neethling-predikante

b1c9    Hendrik Johannes  NEETHLING ≈ 13.08.1795 † Remhoogte, Prins Albert 31.08.1863 x 05.06.1824 Engela Johanna ALBERTYN

d2        Johannes Henoch NEETHLING  * 04.12.1826 † 26.02.1904 Predikant te Stellenbosch x 1852 Maria MURRAY * 19.06.1831 † 05.12.1912 d.v. ds. Andrew Murray v. Graaff-Reinet

e1        Hendrik Johannes NEETHLING * 13.08.1853 † Lydenburg 02.02.1914 NGK-leraar te Lydenburg x 1884 Cecilia Louisa STEYN * 24.04.1863 † Konsentrasiekamp 26.02.1902 xx Gertie POHL van Graaff-Reinet

e3        Maria Susanna NEETHLING  * 05.01.1857 † Okt 1944 x 1889 Henry GONIN eerwaarde † 1910 xx 1912 Willem Adolph JOUBERT, * “By-den-Weg”, dist. Stellenbosch 30.12.1847 ≈ Stellenbosch 30.01.1848, NGK-leraar o.a. Uniondale, Riversdal en Joubertina † pastorie, Onder-Paarl 25.01.1932

e4        Johannes Henoch NEETHLING  * 01.01.1859 † 11.08.1937 Geneesheer op Stellenbosch x 29.6.1886 Jane Isabella MURRAY * 25.09.1863 † 10.08.1953 van Ayr, Skotland

e8         William James NEETHLING, * 29.05.1866 † 18.02.1897 Sendeling te Mochudi

e10      Christoffel Albertyn NEETHLING * 03.04.1871 † 24.08.1926 NG-leraar te Nieuwoudtville en Eloffsdal x Johanna RABIE * 09.12.1876 † 13.11.1951

d9        Anna Catharina NEETHLING * 14.07.1842 † 19.02.1933 x Stephanus Johannes Gerhardus HOFMEYR * 03.06.1839 † Kranspoort 26.07.1905 Sendeling in Zoutpansberg s.v. Jan Hendrik Hofmeyr en Anna Maria Neethling.

d10      Hendrik Ludołph NEETHLING  * 23.02.1845 † Durban 17.08.1893 Predikant op Utrecht x Elizabeth MURRAY * 20.11.1855 † 05.11.1917 d.v. dr. Andrew Murray van Graaff-Reinet.


b6c8d4            Johannes Henoch NEETHLING  * 04.05.1829 ≈ 24.05.1829 † 10.01.1917 predikant op Hopefield x 29.03.1859 Elisabeth Gertruida Frederika VAN DER BIJL * 1838 † 1930