Neethling, Hendrik Johannes

 

gebore

13 Aug. 1853

OORLEDE

3 Febr. 1914

UNIVERSITEIT

MA (US)

gelegitimeer

1879

ORDEN

1881

standplase

Lydenburg

EMERITEER

1911

Ds. H. J. Neethling.: Deze broeder was de oudste zoon van Ds. J. H. Neethling van Stellenbosch. Hij overleed den 3den Februari, 1914. In 1911 moest hij demissie vragen wegens dreigende blindheid. Hij studeerde aan het Gymnasium te Stellenbosch, aan het Z.A. Kollege vanwaar hij het M.A. Examen deed en aan de Kweekschool. In 1879 in den dienst getreden vond hij zijne eerste en laatste liefde in de gemeente Lijdenburg, alwaar hij 32 jaren arbeidde en wegens zijn groote menschlievendheid en hartelijke eenvoudigheid velen tot zich trok. Hij was een van de eerste Ned. Geref. predikanten in de Transvaal, nam een levend aandeel in de vereeniging der kerken, bleef den geheelen oorlog tot het einde toe in het veld met zijn volk voor wie hij alles opofferde; zelfs zijne dierbare gade die een slachtoffer werd in een der kampen. Hij was jarenlang voorzitter van de Zending Commissie, en had, naar het voorheeld van zijn onvergetelijken vader, een ruime plaats in zijn hart voor de zaak des Heeren.