Neethling, William James

 

gebore

29 Mei 1866

OORLEDE

19 Febr. 1897

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1894

ORDEN

1896

standplase

Mochudi

EMERITEER

Ds. W. J. Neetling ontsliep op Vrijdag, den 19den Februarie 1897, te Mochudi (Bechuanaland); in den ouderdom van 29 jaren. Na afgelegd Proponents examen op 28sten September 1894, ging hij naar Schotland om eenigen tijd in de geneeskunde te studeeren, met het oog op het zendingwerk, waaraan hij zich voorgenomen had zijn leven te wijden. In September 1895, teruggekeerd, werd hij den 23sten Februarie 1896, te Stellenbosch geordend, en vertrok spoedig daarna naar bovenengemden werkkring. Te midden van ijverigen en gezegenden arbeid trof hem een treurig ongeluk, door het instorten van den gevel van zijn kerkgebouw bij een hevigen storm, waarbij hij zwaar gewond werd, en aan de gevolgen waarvan hij reeds aan den avond van denzelfden dag, met geloofstaal op de lippen, overleed.