Neethling, Hendrik Ludolph

Ds HL Neethling

gebore

23 Feb, 1845

OORLEDE

27 Aug. 1893

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1871

ORDEN

1873

standplase

1875 Utrecht

EMERITEER

Hendrik Ludolph Neethling, (1871) Utrecht 1871, obiit 27 Aug. 1893. Op den 17den Augustus, 1893, ontsliep de Wel-Eerw. Heer Hendrik Ludolph Neethling, van Utrecht, Z A.R. in den ouderdom van 48 jaren. Na volbrachte studie te Stellenbosch in 1872, en eene reis naar Europa, werd hij, in zijn vaderland teruggekeerd, in Juni 1873, te Stellenbosch geordend. Op den 4 Augustus, 1873, begon hij zijn dienstwerk in de Transvaal, als plaatsvervanger van Ds. Cachet, in de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Ermelo; en werd in April, 1875, tot Herder en Leeraar van Utrecht bevestigd. Hij heeft, behalve getrouwen en gezegenden arbeid in zijne eigene gemeente, ook de Kerk in het algemeen in de Transvaal (eerst de Ned. Gereformeerde en later de Vereenigde Kerk) getrouw gediend als Moderator en anderzins, totdat de Heere hem tot de eeuwige rust opriep. Zijn afsterven vond plaats te Durban in Natal, waarheen hij was gegaan op aandrang van zijne gemeente en familie betrekkingen, om rust en herstel van gezondheid te zoeken. Zijn heengaan werd diep betreurd.