NG Gemeente Forest Hill

NG Gemeente Forest Hill (Foto: Morne van Rooyen)

gestig

26 Augustus 1947

Afgestig van

NG Gemeente Turffontein

Waarby ingelyf

Danie Theron

ring

Ring van Turffontein

Adres

H/v Koll- en Holtstraat, Forest Hill

eerste predikant

Ds. R.J. J. van Vuren

Die NG Gemeente Forest Hill is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Forest Hill is op 26 Augustus 1947 van die moedergemeente, Turffontein, afgestig (dieselfde dag waarop Klipriviersberg van Rosettenville afgestig het). Ná ‘n vakature van 13 maande het die sesde beroep geslaag, wat op ds. R.J.J. van Vuren, destyds van die gemeente Bethal, uitgebring is. Gedurende die naweek van 22 tot 24 Oktober 1948 is die nuwe leraar in die boesem van die gemeente ontvang en bevestig.

Bouwerk

Aanvanklik het die gemeente geen eie plek van aanbidding gehad nie en moes tydelik saam met die moedergemeente van dieselfde kerkgebou, wat jare later afgebrand en tot die sluiting van die gemeente aanleiding gegee het, gebruik maak. Later het die gemeente na die Gereformeerde kerkgebou (Johannesburg-Suid in Turffontein) verhuis, waar net een diens op ‘n Sondag, en wel om halfnege soggens, gehou is. Met die aanbreek van die wintermaande het die gemeente toe na die Hoërskool Die Fakkel verhuis, waar albei dienste op die gewone tye in ‘n saaltjie gehou is. Die leraar en kerkraad het dadelik aan die werk gespring en alles in hul vermoë gedoen om so gou moontlik ‘n kerksaal opgerig te kry. Aangesien daar ook geen pastorie vir die nuwe leraar was nie, moes die kerkraad ‘n huis huur wat as tydelike pastorie gedien het.

Gedurende April 1949 is ‘n begin gemaak met die bou van ‘n kerksaal, asook met herstelwerk aan ‘n huis, wat die kerkraad reeds besit het, om as pastorie te dien. Gedurende Junie 1949 kon die gemeente tot sy groot vreugde na sy eie pastorie gaan om daar by die leraar besoek af te lê. Op 2 Julie 1949 is die hoeksteen van die saal deur die plaaslike leraar gelê. Spoedig is die bouwerk voltooi en op Saterdag 10 Oktober 1949 kon die gemeente op plegtige wyse die saal in gebruik neem.

Gedurende Julie 1950 verskyn die eerste nommer van ‘n gemeentebladjie, Die Hoeksteen.