Murray, James Stegmann

Ds J S Murray

gebore

27 Mrt. 1879

OORLEDE

6 Des. 1947

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1902

ORDEN

1904

standplase

Graaff-Reinet (Hpr.)

1906 Njassaland

1919 Worcester

EMERITEER

1944

Ds. James Stegmann Murray is op 27 Maart 1879 te Graaff-Reinet gebore alwaar hy sy skoolopIeiding ontvang het. Sy B.A.-graad het hy aan die Gill-KolIege, Somerset-Oos, behaal. Na sy teologiese studie aan die Kweekskool te Stellenbosch is hy aan die einde van 1903 gelegitimeer. In 1904 is hy as hulpleraar te Graaff-Reinet georden. In 1906 is hy na Nyasaland om die belangrike werk te aanvaar van die opleiding van naturelle-onderwysers en evangeliste. As gebore onderwyser was hy vir die werk besonder geskik. Na dertien jaar van toegewyde arbeid in die sendingveld, het hy na die Suide teruggekeer en ‘n beroep na Worcester aangeneem. Na ‘n bediening van 25 jaar het hy sy emeritaat in 1944 aanvaar. Hy is deur die Kerk op verskillende belangrike kommissies gebruik. Hy was ook lid van die Raad van die Kerke en die Kerkbode-Kommissie. Vanaf 1936 tot 1941 was hy Scriba van die Sinode. Sedert sy emeritaat was hy sekretaris van die Skool vir Dowes en Blindes op Worcester ‘n inrigting waarvoor hy tydens sy bediening veel gedoen het. Hy was ‘n man van besondere gawes waarmee hy sy Heer en Kerk met toegewydheid gedien het. Hy was innig, vroom, ‘n man van gebed, ‘n helder en duidelike verkondiger van die heilswaarhede. Hy is onverwags op 6 Desember 1947 oorlede.(Jaarboek 1944)