Murray, Andrew Milne

Ds AM Murray

gebore

4 Jul. 1862

OORLEDE

26 Jan. 1932

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1887

ORDEN

1888

standplase

Glen Lynden (Hpr.)

1891 Weenen

EMERITEER

1927

Ds. Andrew Milne Murray (Middelburg, Kaap 4 Julie 1862 – Kaapstad 26 Januarie 1932) was ‘n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en Moderator van die Kerk se Sinode in Natal. Ds. Andrew Milne Murray is 4 Julie 1862 op Middelburg, Kaap, gebore toe sy vader, ds. William Murray, daar predikant was. Sy eerste skoolonderwys het hy op Worcester ontvang en na beëindiging van sy vierjarige kursusaan die Kweekskool op Stellenbosch is hy aan die end van 1887 gelegitimeer. As hulpprediker van die gemeente Glen Lyden is hy op 16 Desember 1888 te Adelaide georden. In 1891 het hy ʼn beroep aangeneem na die gemeente Weenen in Natal, wat sy lewens arbeid vir hom sou aanbied. Daar het hy vir hom geheel met sy gemeente en met die kerk in Natal vereenselwig en in geen geringe mate deel gehad aan die leiding en ontwikkeling van die kerklike lewe in die Tuin kolonie. Telkens het hy die hoogste betrekking in die Kerk, die van Moderator, beklee en dikwels die Natalse Kerk op die vergaderinge van die Raad der Kerken verteenwoordig. Sy blymoedige opgeruimdheid, beskeidenheid en vriendelikheid het die harte tot hom getrek en sy gesonde oordeel en verstandige beleid het vertroue in hom by die Kerk en in 1927 die herderstaf neergelê en sy emeritaat aanvaar. Op 26 Januarie 1932 is hy na ʼn ernstige operasie aan ʼn hospitaal in die Kaapstad ontslape. (Jaarboek)

Predikantefamilie: Ten tyde van sy geboorte was Murray se pa, ds. William Murray, predikant van die NG gemeente Middelburg, Kaap. Sy oupa was die stamvader van die Murrays in Suid-Afrika, ds. Andrew Murray sr., waarvan al vyf seuns wat volwassenheid bereik het, predikant geword het: John (15 September 1826 27 Desember 1882); Andrew (9 Mei 1828 18 Januarie 1917); William (29 Oktober 1829 16 Junie 1899); Charles (26 Februarie 1833 31 Oktober 1904) en George (7 Augustus1845 18 Mei 1921); Vier van sy oupa se dogters het ook met predikante getrou, waarvan die een en haar man, ds. Jan Hendrik Hofmeyr, ook vyf predikanteseuns gehad het. Sy ouma, gebore Maria Stegmann, was die suster van die Lutherse en later NG predikant ds. Georg Stegmann.

Opleiding en eerste standplaas: Ds. Murray ontvang sy eerste skoolonderwys op Worcester en ná die beëindiging van sy vierjarige kursusaan die Kweekskool op Stellenbosch is hy aan die einde van 1887 gelegitimeer. As hulpprediker van die gemeente Glen Lynden is hy op 16 Desember 1888 op Adelaide, wat toe nog deel was van die moedergemeente, georden.

Na Natal: In 1891 neem hy ‘n beroep aan na die gemeente Weenen in Natal. Dit sou sy lewensarbeid word. Daar het hy hom geheel en al met sy gemeente en met die Kerk in die Tuinkolonie vereenselwig en in geen geringe mate deel gehad aan die leiding en ontwikkeling van die kerklike lewe in Natal. Telkens het hy die hoogste betrekking in die Kerk, dié van moderator, beklee en dikwels die Natalse Kerk op vergaderings van die Raad der Kerken verteenwoordig. Hy het die gemeente Weenen 36 jaar lank met vrug bearbei en in 1927 die herderstaf neergelê en emeritaat aanvaar.

Hy is oorlede in ‘n hospitaal in Kaapstad ná ‘n ernstige operasie. Sy blymoedige opgeruimdheid, beskeidenheid en vriendelikheid het harte na hom getrek en sy gesonde oordeel en verstandige beleid het vertroue in hom by die Kerk geskep, skryf eerw. Andries Dreyer in sy lewenskets in die NG Kerke se 1933-Jaarboek. (Geskryf deur Morne van Rooyen)