Van Lier, Helperus Ritzema

Ds HR van Lier

GEBORE

4 Nov. 1764

OORLEDE

21 Mrt. 1793

UNIVERSITEIT

Groningen

gelegitimeer

1786

ORDEN

1786

standplase

1786 Kaapstad

EMERITEER

1793

Ds Helperus Ritsema Van Lier is van 1786 tot 1793 leraar aan die Kaap. Hy was buitengewoonslim, lief vir boeke, met ‘n onversadigbare dors na kennis. Op vyftien behaal hy sy doktorsgraad in Wysbegeerte aan die Universiteit van Groningen in Noord-Holland. Hy was krities teenoor die Bybel en het soms getwyfel aan die bestaan van God. Maar in 1785 kom hy kragdadig tot bekering en word sterk beinvloed deur ds. John Newton se evangeliese rigting.

Op 8 Oktober 1786 word hy die derde medeleraar aan die Kaap. Sy kollegas is ds JP Serrurier en ds C Fleck. Mense was onverskillig op godsdienstige gebied en losbandigheid was alledaags. Van Lier se preke maak groot indruk en hy verkondig die Evangelie suiwer, met die klem op wedergeboorte en sondevergifnis. Hy doen gereeld huisbesoek en begin met kategese onderrig om mense vir Koninkryksdiens te aktiveer. In 1788 stig Van Lier ‘n bid-en-werkvereniging, wat liefdadigheid, barmhartiigheid en onderwys in Kaapstad sterk bevoordeel. Onder sy bediening kom die dinamiese Machtelt Schmidt en die ryk weduwee Margaretha Anna Mollier tot bekering, vroue waarop die gemeente dekades lank kon steun.

Van Lier begin in 1791 ‘n plaaslike sendingaksie aan die Kaap. Die lig van die Evangelie bereik die slawe en plaaslike stamme. Sy geestelike boeke raak manse diep en in sy tyd groei die gemeente geestelik. Na slegs sewe jaar in die gemeente sterf hy op 21 Maart 1793 op 29 jaar aan tuberkulose. Hy word begrawe onder die eikebome in Ravesberglaan in Nuweland, waar sy graf steeds te sien is. Sy lewensverhaal wys dat ‘n jong, besielde dominee op gemeentevlak ‘n onomkeerbare inpak kan maak, veral wanneer dit met roepingsbewustheid, geloofmoed en toewyding gedoen word. Ons dank die Here vir hierdie geestelike reus se werk aan die Kaap. Dit besiel ons steeds vandag. Dr Gerdriè van der Merwe.