Uys, Pieter Hendrik De Villiers

 

GEBORE

15 Aug. 1933

OORLEDE

22 Sep. 1984

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1957

ORDEN

1958

STANDPLASE

1958 Tydelike Dosent Stofberg-Gedenkskool

1958 Goodwood

1961 Queenstown (Bantoe)

1963 Senior Lektor in Semitiese Tale, Univ. O.V.S.

EMERITEER

Dr Pieter Hendrik De Villiers Uys (15.8.1933 – 22.9.1984) het in 1957, na die verwerwing van die BD-graad – later kry hy ook ‘n DLitt – en die voltooiing van sy studie op Stellenbosch, tot die bediening toegetree. Voordat hy op 19.7.1958 as medeleraar in Goodwood (waarvan Goodwood-Wes kort tevore afgestig is) bevestig word, is hy tydelike dosent aan die destydse Stofberg-Gedenkskool vir die opleiding van Swart leraars by Viljoensdrif in die distrik Heilbron. In April 1961 word hy leraar van die Bantoegemeente Queenstown, maar twee jaar daarna (Julie 1963) kry hy sy demissie om senior lektor aan UOVS in Bloemfontein te word. In Oktober 1967 word hy leraar van die Noord-Transvaalse gemeente Soutpansberg (Louis Trichardt); Daarvandaan gaan hy in Mei 1971 na Kroonheuwel-Noord (Kroonstad) waar hy in 1979 die bediening neerlê. Hy aanvaar ‘n betrekking by Sanlam en woon tot sy dood in Pretoria. By geleentheid verteenwoordig hy die Vrystaatse Kerk- soos gebruiklik as eksaminator in die Ou Testament- in die Kaapse Kerk se Proponentseksamenkommissie. Hy is op Stellenbosch gebore, waar sy vader destyds dosent was, maar omdat sy vader daarna op Lindley en toe op Uitenhage skoolhoof word, groei hy in die Vrystaat en in Oos-Kaapland op.