Uys, Jacobus Nicolaas

 

GEBORE

04 Aug. 1925

OORLEDE

28 Sep. 2001

UNIVERSITEIT

BA, BTh

GELEGITIMEER

1952

ORDEN

1953

STANDPLASE

1953 O.V.S.-Sending, Noord-Rhodesië

Madzimoyo

1957 Nsadzu

1961 Durban

EMERITEER

Eric Uys is op 4 Augustus 1925 op Klerksdorp gebore. Sy vader was Johannes GerhardusUys wat later skoolhoof was. Sy moeder was Jacomina van der Merwe, ‘n verpleegster. Eric het sy skoolopleiding van die Laerskool Regina en die Hoërskool Lichtenburg ontvang, waar hy in 1941 gematrikuleer het. Op skool het hy baie in poësie belang gestel.

Aanvanklik het Eric in die mynwese gewerk, maar later ‘n BA-graad aan die Potchefstroomse Universiteit (1948) behaal. Vir sy BTh-studies het hy na Stellenbosch (1949-1952) gegaan. As student het hy tennis en toneel gespeel.

Eric het op 1 Julie 1950 met Mary de Waal Pretorius (Rea) getrou. Uit hierdie huwelik is vier kinders gebore, Lieneke (1951); Gerhard (1953); Herman (1957) en Deirdr (1965); Daar is reeds agt kleinkinders.

Ds. Uys is in Desember 1952 gelegitimeer en in die gemeente Parys vir die Vrystaatse sending in Noord-Rhodesië (Zambië) georden. Sy standplaas was Madzimoyo.

In 1957 het hy na Nsadzu verskuif en in 1961 na Durban, ook vir die sending. Daar het hy gehelp met die bou van die sendingkerk. In 1970 het hy ‘n beroep na die NG Gemeente Bethlehem aanvaar. In 1978 is hy in Levubu bevestig, waar hy by die kerkbou-projek betrokke was, en in 1984 het hy na sy laaste gemeente, Petronella naby Pretoria, verhuis.

In 1988 het ds. Uys emeritaat aanvaar en hulle het hulle in Kilnerpark, Pretoria, gaan vestig. Hy is op 28 September 2001 in die Montana-hospitaal na beroerte Oorlede.

Eric was ʼn sagte man wat hom toegewy het aan sy roeping. Sy hart was altyd in evangelisasie. Hy was ‘n stil man wat oor groot wysheid beskik het. Sy sterkpunt was persoonlike berading wat hy selfs nog na sy aftrede weekliks beoefen het. Baie mense het na hom gekom vir raad en hulp in sy studeerkamer. Hy was ‘n ware pastor. By hom was daar geen veroordeling van ander mense nie. Hy was baie positief. So was hy ook as vader teenoor sy kinders. Sy verhouding met Christus was heel eerste in sy lewe.

(Dirk Viljoen, aan die hand van die biografiese vorm wat sy eggenote Rea op 19/06/2003 ingevul het en ‘n gesprek met haar en sy seun, ds. Herman Uys.)