Robertson, William * 1813

GEBORE

1813

OORLEDE

21 Jan 1913

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1866

ORDEN

1867

standplase

 St. Stephens

1871 Tulbagh

1883 Calvinia

1893 Petrusburg

Emeritus

1904

Deze broeder was de tweede zoon van den zoo alombekenden en hooggeachten Dr. W. Robertson, jaren lang Scriba Synodi der Kerk. Na, als een van het eerste viertal studenten, zijne Theologische Studiën aan de Kweekschool voltooid te hebben, bediende hij achtereenvolgens de gemeenten van St. Stephens, Tulbagh, Calvinia en Petrusburg O.V.S. Hij had bijzondere gaven als prediker en nam als zoodanig eene eereplaats in onder de kanselredenaars der Kerk. Hij werd geboren te Swellendam in 1813 en overleed te Bloemfontein op Jan., 21, 1913.