Raath, Rudolph Johannes

Ds. Raath Rudolph

GEBORE

11 Okt. 1906

OORLEDE

16 Jun. 1990

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1931

ORDEN

1933

standplase

 1933 Piet Retief

1939 Waterberg

1946 Waterval

1949 Org. Sekr. van Carfo

1953 Bronberg

Emeritus

Ds. Roedolf Johannes Raath (11.1O. 1906 – 16.6.1990)

Hy is op 11 Oktober 1906 op Vrede in die Vrystaat gebore. Aan die hoërskool op Vrede matrikuleer hy in 1924. Die graad BA verwerf hy aan die Universiteit van Stellenbosch in Desember 1927. Hierna gaan hy na die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch en loop ook ‘n MA-kursusin die Sielkunde. In Desember 1931 word hy gelegitimeer. Die eerste twee gemeentes waar ds. Raath gewerk het, was Piet Retief (1932-1939) en Waterberg (Nylstroom) tot Julie 1946. Daarna was hy predikant van die gemeente te Johannesburg (Waterval); In 1947 is hy aangestel as besturende direkteur van Karfo, die destydse rolprent-organisasie van die Ned Geref. Kerk. Hy was daarvan oortuig dat God hom geroep het om sy lewe aan hierdie groot taak te wy en sy bediening as geestelike herder langs die weg uit te lewe. Vanaf 29 Februarie 1953 was hy leraar van Bronberg. Behalwe sy kerklike werksaamhede, het ds. Raath ook baie tyd aan ander sake van belang in die gemeenskap bestee. Hy was lid van die Wes-Randse Skoolraad, lid van die Sinodale Sendingkommissie en sekretaris van die Inligtingsdienskommissie. Verder het hy baie in armesorgwerk belang gestel. Hy was ook behulpsaam by die oprigting van ‘n armesorgsaagmeule in die distrik Waterberg. Ds. Raath is op 1 Julie 1931 getroud met mej. Johanna Magdalena Mentz, wat baie bekend geword het vanweë die diens wat sy aan die samelewing gelewer het. Uit die huwelik is drie kinders gebore. Mev. Raath is deur die kongres van die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie tot erelid verklaar. Mev. Raath was 30 jaar lid van die SAVF, en die Staatspresident se Orde vir Voortreflike Diens is aan haar toegeken. Ds. Raath is op 16 Junie 1990 in die ouderdom van 83 jaar na ‘n lang siekte Oorlede.