NG Gemeente Piet Retief

Die kerkgebou is in 1922 ingewy. Die argitek was Gerard Moerdyk. (FOTO: GGSA)

gestig

14 April 1888

afgestig van

Wakkerstroom

ring

Ring van Wakkerstroom

adres

Kerkstraat, Piet Retief

eerste predikant

Ds DP Ackermann

Die NG Gemeente Piet Retief is ’n gemeente in die Oostelike Sinode met sy middelpunt op die dorp Piet Retief, Mpumalanga.

Stigting

Op 14 April 1888 het die gemeente Piet Retief afgestig van die moedergemeente Wakkerstroom. Tot 1895 is die nuwe gemeente deur ds. D.P. Ackerman van Wakkerstroom bearbei.

Kerkbou

Die eerste kerkgebou het bestaan uit klip en sooie met ’n rietdak. In 1893 is ’n tweede kerk op ’n plein in die middel van die dorp gebou. Hierdie gebou het die gemeente tot 1922 gedien. Aangesien die leiklip waarvan die mure gemaak is, geneë was om water te trek, het die gemeente besluit om ’n sierliker en doeltreffender gebou op te rig. Die argitek Gerard Moerdyk se planne vir ’n nuwe kerk is aangeneem. In 1921 is ’n begin gemaak met die bou van die huidige gebou. Dit is in 1922 ingewy. Die gebou strek die boukommissie en gemeentelede van dié tyd tot eer en is ’n sieraad vir die dorp.

Leraars

Geleë in die suidoostelike hoek van die destydse Transvaal het hierdie gemeente gedurende sy bestaan tye van voorspoed en teenspoed, vreugde en smart, herlewing en verval geken. Gedurende die griepepidemie van Oktober 1918 is ’n paar dae ná mekaar die leraar en sy gade – ds. Rosseau en mev. Rosseau – oorlede. Die gemeente het die vyf wesies in die pastorie moes versorg en het hulle plig teenoor hulle trou nagekom.

As herders het hier in die eerste sowat 60 jaar van die gemeenste se bestaan gestaan: D.P. Ackerman (1888–’95), J.P. Wolhuter (1895–1907), B.J. Swart (1908–’13), G.J. Rosseau (1914–18), J.F. Naudé (1919–’21), J.S. Bosman (1922–’26), C.F. Mynhardt (1927–’32), R.J. Raath (1933–’38), W. De W. Strauss (1939–’44), D.S. Snyman (1945–’47), J.A. Hurter (1947–’50). Ds. M.H. van der Colff is in 1950 bevestig.

In 1952 skryf die gemeente se medewerker, moontlik ds. Van der Colff, in Ons gemeentelike feesalbum: “Met dankbaarheid dink ons aan manne en vroue wat die Here aan hierdie gemeente geskenk het en wat alreeds hulle ewige rus ingegaan het. Hulle werke leef na hulle voort. Om net ’n paar te noem: broers Piet de Winnaar, P.H. Kritzinger, G.T.C. Ferreira, T.C. Steenkamp, Ignatius Ferreira, T.C. Erasmus en K.P. van Dyk. Die ewigheid sal toon wat menige stille in die land vir sy Heer en Meester opgeoffer het. As gemeente het ons waarlik stof tot dankbaarheid dat ons op stoflike gebied so voorspoedig was. Die kerkgebou is betaal en daar is nie geldelaste wat ons druk nie. Kon ons maar dieselfde sê van die geestelike sy van die gemeente.”

Predikante

 • D P Ackerman, 1888 – 1895
 • J P Wolhuter, 1895 – 1907
 • B J Swart, 1908 – 1913
 • G J Rosseau, 1914 – 1918
 • J F Naudé, 1919 – 1921
 • J S Bosman, 1922 – 1926
 • C F Mynhardt, 1927 – 1932
 • R J Raath, 1933 – 1938
 • W De W Strauss, 1939 – 1944
 • D S Snyman, 1945 – 1947
 • J A Hurter, 1947 – 1950
 • M H van der Colff, 1950 – 1963
 • M G Fourie, 1963 – 1966
 • R P G Steyn, 1965 – 1968
 • Louis du Plessis Mostert, 1967 – 1971
 • W P Struwig, 1969 – 1973
 • G F Gerber, 1972 – 1988
 • J G Wasserman, 1974 – 1977
 • J J R Katzke, 1978 – 1982
 • Johannes Petrus Buckle, 1983 – 1994
 • W G Semmelink, 1983 – 1983 (Verlaat die amp)
 • Roelof Adriaan Pieter van Niekerk, 1983 – hede
 • Hancke van Blerk, 1989 – hede