NG Gemeente Glencoe

NG Gemeente Glencoe

gestig

23 Februarie 1940

Eerste predikant

F.A.J. van der Merwe

ingelyf

1 Augustus 2000

Ingelyf by

Glencoe-Oos

Die NG Gemeente Glencoe was die moedergemeente op die KwaZulu-Natalse dorp Glencoe, maar dit is op 1 Maart 2000 by die dogtergemeente Glencoe-Oos (gestig in 1968) ingelyf.

Stigting

Onder voorsitterskap van ds. M.W. Odendaal, moderator van die Natalse Kerk en predikant van Dundee, is die gemeente Glencoe op 23 Februarie 1940 tot ‘n selfstandige gemeente afgestig van die moedergemeente Dundee. Die eerste kerkraadslede wat benoem is, was oudll. Jacobus Petrus Grové, Jan Adriaan Landman, Jacobus Lodewikus Botha, Willem Adriaan Smidt, Johan Daniël Nortjé, Jan Hendrik Blignaut, Philippus Johannes Venter; en diakens Abraham Christoffel Nel, Albert Eicker, Johannes Hendrik Schoeman, Jurgens Johannes Kritzinger, Paul Christiaan de Wet Nortjé, Johannes Petrus Izak Potgieter en Anthonie Michael van Rensburg. ‘n Maand later, op 23 Maart, is die eerste kerkraadsvergadering gehou.

Daar is besluit om alle nodige gemeentelike boeke en registers aan te koop; die eiendomme wat deur die moedergemeente geskenk is, is met dank in ontvangs geneem en reëlings sou getref word vir die transportering daarvan.

Eerste leraars

By die beroep van ‘n leraar, blykbaar ook op die eerste kerkraadsvergadering, verskyn net die naam van ds. F.A.J. van der Merwe, medeleraar van Dundee sedert 1938 met standplaas Glencoe, op die groslys. Hy is as beroepe verklaar, en het hom die beroep later ook laat welgeval. Met groot ywer en vrug het hy en sy gade in die jong gemeente gearbei tot hulle in September 1943 na Wakkerstroom vertrek het.

Op 3 Februarie 1944 is ds. Z.A.N. van den Heever en sy gesin ontvang as nuwe herder en leraar. Glencoe was sy eerste gemeente. Hy vertrek in 1951 na die Rand, waar hy tot 1953 leraar was van die NG gemeente Fordsburg en daarna van dié se dogtermeente NG gemeente Mayfair tot 1969.

Kerkbou

Die res van ‘n skuld wat die nuwe gemeente van die moeder oorgeneem het, is reeds in 1944 afbetaal, en sedert 1946 is daar daadwerklik geywer om geld vir die bou van ‘n nuwe kerkgebou in te samel, aangesien die kerksaal te klein geword het. Elke poging is mooi ondersteun, en op 10 Augustus 1949 is die eerste sooi omgekeer, terwyl die hoeksteen op 5 November gelê is.

Gestadig het die werk voortgegaan en op 3 Februarie 1951 is die sierlike gebou onder blyke van groot belangstelling ingewy. Saam met die kerk is ook begin met die bou van ‘n nuwe pastorie, en op 27 Julie 1951 is ook hierdie doeltreffende en gerieflike woning amptelik in gebruik geneem.

Gemeentegroei

Wat die groei van die gemeente betref, was daar in die beginjare ‘n besonder merkbare toename. Met die afstigting was daar 384 lidmate; met die sensus in Mei 1941 is 550 lidmate en 1049 siele getel. Die sensus van Augustus 1948 het getoon dat die getalle toegeneem het tot 761 lidmate en 1 475 siele, terwyl daar in 1951, 896 lidmate en 1720 siele was. Ons gemeentelike feesalbum het in 1952 berig: “Die gemeente het moed vir die toekoms. Die Here wat sover gelei het, sal verder ook nog groot dinge doen. Grond is reeds verkry vir boudoeleindes in ‘n moontlike nuwe gemeente. Die geloof vermag groot dinge.”

Die dogtergemeente Glencoe-Oos is in 1968 van die moedergemeente afgestig, nadat laasgenoemde se belydende lidmate toegeneem het tot 1 046. In 1985 was die getalle onderskeidelik 398 en 405. Nadat Glencoe se getal belydende lidmate afgeneem het tot 250 en Glencoe-Oos s’n tot 308, is die moeder op 1 Maart 2000 by die dogter ingelyf. In 2015 het Glencoe-Oos se belydende lidmate 360 getel.

Enkele leraars

  • Floris Albertus Jacobus van der Merwe, 1940 tot 1943
  • Zacharias Andreas Neethling (Sakkie) van den Heever, 1944 – 1951
  • Roos, Jan Hendrik, de Swardt 1967 – 1976
  • Johannes Petrus Jordaan, 1965 – 1968
  • Hendrik Bernardus Venter, 1976 – 1980
  • Jan Gerhardus Swanepoel, 1980 – 1984