Murray, Andrew George

 

gebore

28 Des. 1873

OORLEDE

27 Des. 1936

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1900

ORDEN

1901

standplase

Njassaland

1917 Mooirivier

1919 Transvaalse Sending

1924 Grahamstad

EMERITEER

1928

Ds. Andrew George Murray is 28 Desember 1873 op Willowmore gebore, waar sy vader, Ds. George Murray, Sr., indertyd as predikant gestaan het. In 1896 as student aan die Kweekskool te Stellenbosch ingeskrywe het hy sy teologiese studies in 1900 voltooi en is hy gelegitimeer. Op 21 April 1901 is hy op Wellington georden en afgevaardig na die Nyasalandse Sendingveld, waar hy hom met groot ywer eers te Mpembas, daarna te Mpunzi en later te Mlanda aan die werk sowat tien jaar lank gewy het. In 1910 het hy na Portugees-Oos-Afrika gegaan as stigter en hoof van die Transvaalse buitelandse sending in daardie streek. Daar het hy hom op Mphatso gevestig en omtrent sewe jaar met vrugbaarheid gearbei, totdat die naywer van die Roomse die sending daar verbied het en die veelbelowende werk met sy vier sendingstasies opgegee moes word. Ds. Murray het toe na Suid-Afrika teruggekeer en na ‘n tydjie as hulpprediker te Worcester het hy die beroep na die pasgestigte gemeente Mooirivier, Potchefstroom, aangeneem (1917); Met groot geesdrif en te midde van veel liefdebetoon het hy hier ses jaar gewerk en na ‘n hernude dog vergeefse poging om die werk in P.O.-Afrika te hervat, het hy in 1924 na sy laaste gemeente Grahamstad, vertrek waar hy na geseënde arbeid ernstig krank geword het en gevolglik in 1928 moes aftree. Na ‘n verblyf van enige jare te Somerset-Oos het hy en sy gesin na Stellenbosch verhuis en daar is hy 27 Desember 1935 na langdurige lyding wat hy met groot onderworpenheid gedra het, na sy ewige woning verhuis.