Meyer, Theodore James

 

gebore

OORLEDE

10 Mrt. 1898

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1892

ORDEN

1893

standplase

Jamestown

EMERITEER

Ds. Theodore James Meyer, B.A., ging op den 10den Maart 1898. zijne eeuwige rust in, in den jeugdigen ouderdom van 31 jaren. Op den 22sten September 1892 gelegitimeerd, werd hij op 25sten Maart 1893 te Jamestown bevestigd, alwaar hij met ernst en toegewijdheid arbeidde. Na een kort ziekbed aan de koorts, werd hij aan dierbare betrekkingen en eene aan hern zeer gehechte gemeente ontrukt, die hem waardeerde wegens zijne nederigheid, bescheidenheid en nauwgezetheid.