NG Gemeente Jamestown

Jamestown se NG kerkgebou. Dit is ontwerp deur William Henry Ford. (FOTO: Swannie Swanepoel)

Gestig

1891

Ring

Burgersdorp

Adres

Kerkstraat, Jamestown

Sluit in

Jamestown en omgewing

Eerste predikant

T.J. Meyer (1893–1898)


Die NG Gemeente Jamestown is ’n besonder klein gemeente in die Sinode van Oos-Kaapland met in 2015 sowat 70 belydende lidmate. Dit is in 1891 gestig, ’n vrugbare jaar vir die stigting van NG gemeentes, want in dieselfde jaar is ook die NG gemeente Rondebosch, die NG gemeente Sterkstroom, De Nieuwe Kerk (Tamboerskloof), Umtata (tans Mthatha), Bothaville en Thaba Nchu gestig.

Agtergrond

Die dorpie Jamestown lê aan die wapadroete tussen Queenstown en Aliwal-Noord en is in 1874 aangelê, sowat 15 km duskant Nek, die woonplaas van kmdt. Louw Wepener, na wie die Vrystaatse dorp Wepener genoem is.

Twee jaar later verrys daar ’n kerkgebou waarin om die beurt die predikant van Aliwal-Noord en Dordrecht maandeliks dienste waargeneem het. By monde van ouderling Jacobus Venter het die gemeente in 1891 die reg van die Ring van Burgersdorp verkry om tot ’n selfstandige gemeente af te stig. Ds. Theodore James Meyer is op 25 Maart 1893 bevestig as die eerste predikant, maar op 19 Maart 1898 het hy aan die koors beswyk. Op 28 Oktober 1899 is ds. William Loftie Eaton as sy opvolger bevestig.

Uitbreidings

Die deure van ’n doeltreffende saal is in 1906 ontsluit, maar die ywer van die gemeente het nie daar geëindig nie, want in 1911 het ds. Eaton ’n ruimer kerkgebou se hoeksteen gelê. Ná ’n jaar het ds. A.J. Pepler, van Molteno, die rede tydens die inwyding gehou. Die argitek was die gebore Australiër William Henry Ford, wat ook verantwoordelik was vir onder meer Burgersdorp (1913) en Sterkstroom (1914) se kerkgebou.

Ook het die gemeente sorg gedra vir die oprigting van ’n nuwe pastorie, wat in 1925 betrek is. Ná ’n geseënde bediening van 33 jaar en ses maande het ds. Eaton op 16 Mei 1933 sy emeritaat aanvaar en hom gevestig op Middelburg, Kaap, waar sy eggenote hom ontval en aan die westekant van Jamestown se kerkgebou begrawe is.

Ds. Pieter de Vos Grobbelaar is op 11 November 1933 as ds. Eaton se opvolger bevestig. Die gemeente het ’n opbloei op sendinggebied beleef en is die hoogs nodige kerkie vir sendinglidmate opgerig. Die strewe van die leraar en sy eggenote om die gemeentesang te verbeter, is met die inwyding van die orrel op 28 Augustus 1937 verwesenlik.

Ná die vertrek van ds. Grobbelaar na die ewe oue NG Gemeente Rondebosch, is die vakature op 1 Maart 1939 met die bevestiging van ds. G.H.P. Badenhorst gevul. Ds. Grobbelaar het ná Rondebosch ook nog die gemeentes Mosselbaai, Bloemfontein-Noord, Bethlehem, Omaruru, Moorreesburg en Rusape gedien tot hy in 1965 afgetree het.

Ds. Badenhorst het sewe jaar lank getrou met erns en toewyding gearbei en op 13 Oktober 1946 van die gemeente afskeid geneem. Sy volgende gemeente was Ventersburg, waarna hy ook nog later jare Marquard, Petrus Steyn en Kroonstad-Wes bearbei het.

Ds. J.C. Combrinck is op 10 Mei 1947 verwelkom as vyfde leraar sedert die stigting van die gemeente. Hy het gebly tot hy in 1955 demissie aanvaar het.

Op 9 Maart 1951 het die gemeente ’n kerksaal in gebruik geneem toe ds. Eaton ’n leidende aandeel aan die verrigtinge gehad het, nagenoeg twee jaar en twee maande voor sy dood op 5 Mei 1953.

Huidige stand

Die dorpie, wat vroeër jare ’n hoërskool gehad het en die gemeente, wat in 1952 ’n volle 692 belydende lidmate en 528 dooplidmate gehad het, se laaste leraar was ds. A.J. Small, wat hier gestaan het van 1995 tot 2001. In 2000 het die dooplidmate 44 getel en die belydende lidmate 146. Sedertdien is die gemeente vakant. Die gesamentlike getal het intussen tot onder 100 gedaal. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

 • Theodore James Meyer, 1893 – 9 Maart 1898 (oorlede in die amp; die eerste leraar)
 •  William Loftie Eaton, 1899–1933 (emeriteer, buiten die twee jaar van 1897 tot 1899 op Oudtshoorn, was Jamestown sy enigste gemeente)
 • Pieter de Vos Grobbelaar, 1933–1938
 • Gert Hendrik Prinsloo Badenhorst, 1939–1946
 • Jan Christoffel Combrinck, 1947–1955
 • Dirk Wessel Steyl, 1956 tot 1959
 • Willem Jacobus le Roux, 1959–1965
 • Frederick Kayser, 1966–1969
 • Rudolf Martinus Johannes Britz, 24 Januarie 1970–1973
 • Daniël Jacobus Erasmus, 1973 – 20 April 1978 (emeriteer)
 • Franz Johannes Wilhelm Gottschalk, 5 Desember 1982 – 1995
 • S.J. (Petrus) Fouche 1995
 • Alwyn J. Small, 1995–2001 (laaste leraar)