Louw, Abraham Faure * 1866

Ds. AF Louw

GEBORE

28 Des. 1866

OORLEDE

16 Aug. 1960

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1894

ORDEN

1895

STANDPLASE

1895 Graaff-Reinet

1900 na St. Helena vir bearbeiding van Boere-krygsgevangenes

1903 Drosdy (Worcester)

1908 Graaff-Reinet

1912 Org. Sekr., Kaapse Kerk

1917 Aberdeen

1921 Bloemfontein-Noord

1928 Stellenbosch

EMERITEER

1946

Ds. Abraham Faure Louw is op 28 Desember 1866 in die distrik Fauresmith gebore. Hy het sy skoolopleiding in Murraysburg en aan die Paarlse Gimnasium ontvang. Vervolgens is hy na die ou Victoria-Kollege en daarna na die Kweekskool op Stellenbosch, waar hy in 1894 gelegitimeer is. As proponent is hy na Graaff-Reinet en op 12 Mei 1895 daar georden. In Augustus 1900 is hy daar georden. In Augustus1900 is hy na St. Helena om daar die bediening vir die sowat vyfduisend Boere-krygsgevangenes waar te neem. Onder sy bearbeiding het baie die roeping gevoel om hulle as sendelinge te bekwaam. Na sy terugkeer het die kerk hom gevra om hierdie manne se opleiding op Worcester op hom te neem, maar na enige jare het sy gesondheid hom genoodsaak om twee jaar (1906-1907) te rus. In 1908 is hy vir die tweede keer op Graaff-Reinet bevestig. In 1912 is hy aangestel as eerste organiserende sendingsekretaris van die Kaapse Kerk, maar na vyf jaar moes hy die betrekking om gesondheidsredes neerlê. Hierna was hy drie jaar op Aberdeen en sewe jaar in die gemeente Bloemfontein-Noord. In 1928 het hy na Stellenbosch gekom, waar hy tot sy emeritaat in 1946 gestaan het. Hy is op 16 Augustus1960 in die ouderdom van 93 jaar oorlede. „Met toewyding en oortuiging het hy verskeie gemeentes bedien. Die sending het in hom ‘n lewenslange vriend en kampvegter gehad. Maar wie sal sy persoon vergeet? Oud en jonk, blank en nie-blank, sal hom onthou hy was ‘n man van God.”