Kriel, Jan Gysbert

 

GEBORE

OORLEDE

3 Okt. 1881

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1870

ORDEN

1871

standplase

 Lydenburg

1879 Jansenville

EMERITEER

Jan Gijsbert Kriel, Lydenburg 1870, Jansensville, obiit 3 Okt. 1881. Kriel, Jan Gysbert (L. 1870; O. 1871); Lydenburg; 1879 Jansenville; 3 Okt. 1881 oorlede. Op den 3den October 1881, te Janssensville, de Wel-Eerw. Zeer Geleerde Heer Jan Gysbert Kriel, in den buderdoen. van 43 jaren, van het Theol. Seminarium te Stellenboseb., na elfjarigen Evangeliearbeid, eerst te Lijdenburg en later te Janssensville