Klopper, Jan Stephanus

 

GEBORE

24 Sep. 1907

OORLEDE

16 Mei 1980

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1931

ORDEN

1932

standplase

 1932 Middelburg, Tvl. (Hpr.)

1934 Robertson (Hpr.)

1935 Chubut (Argentinië)

1937 George

1948 Goodwood

EMERITEER

1977

Ds Jan Stefanus Klopper (24.9.1907 – 16.5.1980); ‘n Seun van Cradock en oudste broer van wyle genl H B Klopper, ‘n vroeëre kommandant-generaal van die SA Weermag, matrikuleer 1924 aan die bekende Gill-Kollege op Somerset-Oos. Op Stellenbosch kry hy 1927 die BA-graad en in sy kandidaatsjaar aan die Kweekskool ook die Ma (sielkunde); As studente is hy ‘n medestigter van die bekende Berg- en Toerklub en tot 1931 ook leier daarvan. Toe hy einde 1931 gelegitimeer word, is dit depressietyd en werk vir proponente skaars. Nadat hy op ‘n paar plekke afloswerk gedoen het, word hy 23.7.1932 weens die ernstige siekte van ds G W S Hofmeyr as hulpprediker op Middelburg, Transvaal, georden. In 1934 word hy in dieselfde hoedanigheid in die plek van ds C V Nel op Robertson bevestig en daar bly hy totdat hy November 1935 na die destydse gemeente Chubut in Argentinië vertrek om die lidmate van ons Kerk daar te bearbei en oor die moontlike repatriasie van die mense uit Suid-Amerika ‘n verslag uit te bring. Iets meer as ‘n maand na sy terugkeer einde Mei 1936, gaan hy na George om die kranke ds J A Hurter af te los en etlike maande die se heengaan word hy Januarie 1937 wyle ds G J Lotter se medeleraar in die gemeente met 4 600 lidmate. Van Februarie 1948 tot sy aftrede 11.12.1977 geniet Goodwood die voordeel van sy ryke ervaring en sy toegewyde arbeid. Hier getuig die lesenswaardige feesboekie wat hy vir die goue jubileumviering van die gemeente (1976) opgestel het – en wie kon dit beter doen as hy wat byna tweederdes van die geskiedenis nie alleen meegemaak het nie, maar dit inderdaad gehelp maak het? – van sy groot bydrae op die gebied van veral die sending (medestigter en eerste voorsitter van die Skiereilandse Sendingraad); van welsynswerk (onder ondere voorsitter van die Kindersorgvereniging en van die Streekwelsynsraad vir Wes-Kaapland, sowel as van die Nasionale Welsynsraad) en van die onderwys (voorsitter van die komitees van die Laer- en die Hoërskool Goodwood en eerste ondervoorsitter en sedert 1956 voorsitter van die Skoolraad van Parow); Hiermee saam was hy baie jare lid van die Kaapse Sinode se Kommissie van Toesig en Kontrole. Gedurende sy byna 30 jaar in Goodwood het hy agt mede-leraars gehad en is daar drie gemeentes van die moedergemeente afgestig. Hy was ‘n Skrifgetroue prediker, ‘n pligsgetroue herder met ‘n opregte belangstelling vir oud sowel as jonk, ‘n leraar wat sy aandag aan alle aspekte van sy gemeentewerk gegee het en ‘n man wat sy groot gawes van hoof en hart aan die voete van sy heiland gelê het. Na sy aftrede doen hy nog dikwels afloswerk, veral in die omgewing van Bellville waar hy gewoon het. Hy is na ‘n ongesteldheid van ongeveer ‘n maand in die Karil Bremer-Hospitaal oorlede.