Botha, Harold Christian

Ds HC Botha

Gebore

2 Des. 1909

OORLEDE

7 Nov. 1983

UNIVERSITEIT

MA; MTh (US)

gelegitimeer

1934

ORDEN

1936

STANDPLASE

Johannesburg (Hpr.)

1936 Biesiesvlei

1942 Vorentoe

1943 Coligny

1948 Zeerust

1952 Lichtenburg-Oos

1958 Harmonie (Tvl.)

1962 Sannieshof

EMIRITEER

Ds. Harold Christian Botha (2 Des. 1909-7 Nov. 1983) het veral in Wes-Transvaal waar hy die oorgrote gedeelte van sy aktiewe bediening werksaam was, diep spore getrap. Hy was ‘n skakel in ‘n hele ry van predikante: Sy grootvader was ds. M C Botha, wat 18 jaar in Knysna en toe 24 jaar in die St Stephensgemeente in Kaapstad gestaan het, terwyl sy vader, die bekwame ds. Harold S M Botha, nagenoeg sy hele bediening aan die Vrystaatse gemeente Rouxville (1907-1943) gewy het. Daarby was sy grootvader van moederskant ds. J F Marais, wat 36 jaar in twee Oos-Kaaplandse gemeentes gedien het en toe nog 33 jaar rustend was voordat hy in sy 99ste lewensjaar in Oos-Londen oorlede is. Hierdie lyn is voortgesit deurdat twee van sy seuns ook in die bediening getree het. Hy is na aflegging van die kursus aan die Stellenbosse Kweekskool in 1934 gelegitimeer en het ook die grade MA en MTh verwerf. Nadat hy hulpprediker in Johannesburg was, word hy op 18 Jan. 1936 georden en as leraar van Biesiesvlei bevestig. Daarna bedien hy agtereenvolgens Vorentoe (1942); Coligny (1943); Zeerust (1948); Lichtenburg-Oos (1952); Harmonie (Pretoria) (1958); Sannieshof (1962) en Ventersdorp-Oos (1969); totdat hy op 16 Febr. 1975 sy emeritaat aanvaar. Die egpaar vestig hulle in Pretoria en hy sterf op Marble Hall. (Jaarboek 1985).