Biggs, Stanley Charles

Ds SC Biggs

Gebore

19 Okt. 1914

OORLEDE

30 Jul. 2000

UNIVERSITEIT

BA; SOD (UOVS), BD (US)

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

STANDPLASE

1949 Jacobsdal

1958 Tweeling

1963 Auckland Park

1971 Ficksburg

EMIRITEER

1980

Ds. Stanley Charles Biggs (BA, SOD) 19 Okt. 1914 – 30 Jul. 2000

Gebore op 19 Oktober 1914 uit ‘n huisgesin waar die vader ‘n vee-inspekteur was, word Stanley Biggs groot op Petrusburg. Hy het eers ‘n plaasskool bygewoon en daarna die Hoërskool Petrusburg. Sy moeder was Magdalena Naomi Kock, ‘n vrou wat haar toegewy het aan die versorging van haar huisgesin.

Hy het eers na die Universiteit van die Oranje-Vrystaat gegaan waar hy die BA graad verwerf het, en daarna die Sekondêre Onderwysdiploma. Hy het vir sewe jaar lank onderwys gegee en die vakke Engels en Duits aangebied. Daarna het hy die roeping ontvang om die evangelie te bedien en sy keuse was om na die Kweekskool op Stellenbosch te gaan. Hy is in Desember 1948 gelegitimeer en in Augustus 1949 in sy eerste gemeente, Jacobsdal, georden.

Syne was die vyfde beroep wat deur die gemeente uitgebring is na ‘n vakature wat in 1948 ontstaan het. Soos die gebruik was in daardie tyd, het die gemeente hom met ‘n groot optog tegemoet gegaan by die “viermyl-hek” op die pad na Petrusburg. Hy het as jongman in ‘n gemeente aangekom wat gewoond was aan ervare leraars, maar het gou deur sy ywer die agting en liefde van die gemeente verwerf. Onder sy leiding is ‘n nuwe pastorie gebou en die honderd-jarige fees van die gemeente beplan. Toe die gemeente hom later weer gaan “afsien het” by die “Bult”, kon die konsulent getuig van die band tussen leraar en gemeente wat “gelouter en veredel is deur die jare” omdat hy daar ewige dinge gedoen het en gehelp “om die Koninkryk van die Hemele op te bou”.

In sy bedieningstyd van een en dertig jaar, het hy ook die volgende gemeentes bedien: Tweeling vanaf 1958; Aucklandpark vanaf 1963; en dan terug in die Vrystaat in 1971 na Ficksburg waar hy nog nege jaar gearbei het tot en met sy aftrede op 30 November 1980.

Wat sy huislike lewe betref, het hy op 9 November 1948 in die huwelik getree met Helena Johanna Smith en uit die huwelik word later vier kinders gebore, Stanley Charles (01 Nov. 1951); Elizabeth Wilhelmina (26 Jun. 1955); John William (30 Jul. 1957) en Helena Naomi (01 Jan. 1963); Voor sy sterwe, was daar ook reeds nege kleinkinders gebore. Sy eggenote is voor hom oorlede op 26 Augustus 1999.

Sy dogter getuig dat hy die “lekkerste pa” was. Hy het sy kinders nooit geslaan nie, maar hulle op sy unieke manier opgevoed. Wanneer hulle presteer, het hy hulle nie geprys nie, maar net ‘n drukkie gegee en gesê: “Weet jy, as jy wil, kan jy darem oulik wees.” Hy het altyd ‘n heerlike humorsin gehad en kon soms so lekker aan die lag gaan in die studeerkamer oor een of ander iets, dat almal gaan kyk het om die grap te deel.

Om gesondheidsredes is hy aangeraai om nie meer lekkers te eet nie. Hy het egter steeds pakkies lekkers agter een of meer van sy boeke weggesteek. Die kinders onthou nog hoe spesiaal dit was as hy hulle geroep het en iewers agter ‘n boek lekkers te voorskyn haal!

Na sy emeritaat, het die egpaar in Bloemfontein in hulle eie huis gaan woon. Hy het hom steeds met die verkondiging van die evangelie besig gehou deur hospitaalbesoek en ook in die Andrew Murray-gemeente af te los. Ongelukkig het hy ‘n beroerte-aanval gekry en is ook met gevorderde Altzheimer-siekte gediagnoseer. Hulle het daarna na Noorderbloem-tehuis getrek waar hulle vir twee jaar gewoon het. Later is hy opgeneem in “Mooi Hawe” waar hy op 30 Julie 2000 oorlede is.

Stanley Biggs was ‘n rustige mens wat baie mooi menseverhoudings gebou het. Hy was lief vir mense. Sy preke was prakties en het telkens laat deurkom dat hy die lewe sien as ‘n reis op aarde, waarvan ons elke dag “die meeste moet maak”. Hy het in mense belang gestel, hulle geken en onthou. Die feit dat hulle nog talle Kersfeeskaartjies na soveel jare van oud-gemeentelede ontvang het, getuig daarvan. Hy was buitengewoon gelief. – Dirk Viljoen, na aanleiding van sy biografiese vorm wat sy vrou op 27 Jan.  1997 ingevul het en ‘n gesprek met sy dogter, Elize. (Jaarboek 2001/334).