NG Gemeente Calitzdorp

Die NG Kerk op Calitzdorp.

Gestig

22 Februarie 1873

Ring

Oudtshoorn

Adres

Andries Pretoriusstraat

Sluit in

Calitzdorp en distrik

Eerste predikant

A.T. Barry (1874–1915)


Die NG Gemeente Caliztdorp in die Sinode van Wes-Kaapland se middelpunt is op die gelyknamige dorp in die Klein-Karoo aan die voet van die Swartberge.

Die gemeente is op 22 Februarie 1873 gestig, maar reeds in 1845 is Buffelsvlei as kerkplaas uitgegee en wel as ’n verafgeleë buitewyk van Mosselbaai. In 1852 is Oudtshoorn afgestig en van toe af tot 1873 was Calitzdorp ’n buitewyk van laasgenoemde gemeente.

Die dienste is in die begin onder die lemoenbome gehou, nie ver van waar die brug nou oor die by die dorp rivier gaan nie. Die eerste kerkgebou is op 7 Junie 1857 ingewy en as gevolg hiervan besluit die kerkraad van Oudtshoorn om voortaan twee maal per jaar hier nagmaal te bedien. Maar intussen het die plan posgevat om hier ’n afsonderlike gemeente gestig te kry en met dié doel is ’n versoekskrif, vergesel van ’n waarborglys vir £185, op 22 April 1867 aan die kerkraad voorgelê.

Ds. T.J. van der Riet van Mosselbaai en ds. Dirk van Velden van Ladismith het die ou kerk se hoeksteen op 20 Februarie 1856 gelê. Dis op Saterdag 11 September 1880 opnuut ingewy nadat dit vergroot is volgens die plan van J.C.M. Hager, ’n seun van Carl Otto Hager, wat onder meer Ladismith, Albertinia en Ceres se ou kerke ontwerp het.

’n Kommissie bestaande uit Frederik Geyser, Petrus Claassen en J. J. Strydom is benoem om nog bydraes te kry. Die saak is om die een of ander rede vertraag en eers op 30 September 1872 is toestemming van kerkraadsweë tot afstigting verleen. Op 22 Februarie 1873 het die Ringskommissie byeengekom en is die gemeente formeel gestig. Iets meer as ’n jaar daarna was die nuwe gemeente, bevoorreg om sy eerste leraar, prop. Richard van Renen Barry, te ontvang, en het die kerkgebou gou geblyk nie groot genoeg te wees nie.

Op 11 September1880 is die vergrote gebou plegtig ingewy. Hierdie tweede kerkgebou het die gemeente langer as 30 jaar as aanbiddingsplek gedien, tot dit ook later by groot kerkgeleenthede die skare nie kon bevat nie. Eindelik is besluit om dit af te breek en is die teenswoordige kerk, wat £13 000 gekos het. Dit is een van die Paarlse argitek Wynand Louw se vroegste kerke.

Na ’n geseënde bediening van 41 jaar moes ds. Barry die herderstaf vanweë afnemende kragte neerlê en vyf maande daarna is ds. G. J. du Plessis hier bevestig. Hy het hier gestaan tot 1925. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

 • Andrew Thomas Barry, 1874 – 1915
 • Frans Hendrik Badenhorst, 1927 – 1937
 • Johannes W. Van N. Coetzee, 1935 – 1938 (vaste hulpprediker)
 • Johannes Cornelis Smit, 11 Des. 1921 – 1922
 • Stephanus Francois Weich,  1938 – 1953
 • Johan Nicolaas Wilhelm de Jager, 1943 –1946
 • Marais, Schutz, 1948 – 1956
 • Jacobus Johannes Sieberhagen, 1957 – 1960
 • Izak Lambertus Vos, 1960 – 1964
 • Leon Skein, 1966 – 1968
 • Petrus Johannes Badenhorst, 1968 – 1942
 • Floris Nicolaas Marais, 1972 – 1978
 • Karl Bremer Gericke, 1978 -1981
 • Jurie Wessels, 1982 – 1995
 • Elbert Lucas De Kock, 1995 – 2010
 • Jan Gerhardus Van Tonder, 2011 – 2018
 • Jan-Hendrik Bronkhorst, 2018 – hede