Loots, Petrus Johannes

Ds. PJ Loots

GEBORE

21 Mrt. 1907

OORLEDE

31 Jan. 1998

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1934

ORDEN

1935

STANDPLASE

1935 Colesberg

1939 Noorder-Paarl

1953 Bethlehem-Wes

EMERITEER

Dr PetrusJohannes Loots (BA, MTh, DPhil, D.Th.) 21/03/1907 – 31/01/1998

Dr Petrus Loots is op 31 Januarie 1998 op 90-jarige ouderdom in die Paarl oorlede. ‘n Roudiens is op Sondag, 8 Februarie, net na die erediens vir hom in die Toringkerk gehou. Ds Loots het nog op 2 Maart 1997, op die 90ste verjaarsdag van die gemeente, die erediens gelei en die laaste diens wat hy waargeneem het, was in Drieankerbaai op 27 Julie 1997.

Dr Loots is op 21 Maart 1907 op Britstown, waar sy vader, ZB Loots, ‘n boer was, gebore. Hy het ook sy skoolonderrig op Britstown ontvang en het, toe hy in st 9 was, tot bekering gekom. Vanaf 1927 het hy op Stellenbosch gestudeer waar hy sy BA- en MTh-grade verwerf het. Hy is in 1935 gelegitimeer.

Hy hou egter nie op om te studeer nie. In 1961 het hy by die Universiteit van Kaapstad ingeskryf en in 1962 behaal hy sy

DPhil-graad met ‘n proefskrif oor `Pluralisme, of die grondbeginsels van ons beleid van eiesoortige ontwikkeling op die gebied van Kerk en Staat’ . In 1966 het sy bekende en standaardboek, `Ons kerklied deur die eeue’ , verskyn. Maar ook hier het sy akademiese belangstelling en prestasies nie opgehou nie. Op 81-jarige ouderdom, in 1988, het hy ‘n tweede doktorsgraad aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat verwerf met ‘n proefskrif oor Die Calvinistiese Drie-eenheids¬leer by SJ du Toit, met toespitsing op die inwoning van die Heilige Gees’ (of: `Die Drie-eenheid, die hart van die openba¬ring’); In 1991, toe hy al 84 jaar oud was, het hy met ‘n nuwe proefskrif oor: `Die beademing met die Heilige Gees’ begin.

Hy het net drie gemeentes tydens sy bediening bearbei, naamlik Colesberg (vanaf 1935); Noorder-Paarl (vanaf 1939) en Bethlehem-Wes tot met sy emeritaat in 1969. Hy het in sy gemeentes groot klem gelê het op huisbesoek `wat die moeder van alle kerkbesoeke is’ sowel as evangelisasie veral onder kinders en jongmense. Na sy aftrede het hy nog tydelik in bykans twintig gemeentes gewerk.

Dr Loots was ook ‘n taalstryder en was onder andere ‘n stukrag agter die oprigting van die Taalmonument aan die hange van die Paarlberg. Hy het nie geskroom om soms van die rigting wat deur die leiers in verband met die Taalmonument ingeslaan is, te verskil nie. Hy was ook mede-ondertekenaar van ‘n brief in 1969 wat vir ‘n volksaksie vir die handhawing van die Afrikaanse taal gevra het.

Dr Loots is ook die `singende leraar’ genoem omdat hy gedurig gemaan het en gepleit het vir die waardering van die Gereformeerde kerklied. Hy het dan ook jare in die Sinodale Kerksangkommissie gedien. Op alle plekke waar dr Loots teen¬woordig was, moes met hom rekening gehou word aangesien hy ‘n sterk persoon was en besliste idees gehad het. Sy stem is ook na sy aftrede dikwels in die kerk gehoor, onder andere deur artikels en briewe.

Hy is in 1936 getroud met Anna Maria J Malan. Hulle het nie eie kinders gehad nie, maar het een seun grootgemaak. Sy eggenote is op 3 Maart 1993 oorlede. Hulle het egter die voorreg gehad om reeds in Mei 1986 hulle goue bruilof te vier. Na hulle aftrede, het hulle eers op ‘n plaas naby die Paarl gebly, later in die Strand, toe weer na die Paarl verhuis, waar hy die boerdery voortgesit het en uiteindelik het hulle finaal in Tehuis Vergenoegd in die Paarl ingetrek. Tot op 90 jaar was hy nog redelik gesond.

Die kerk sal ‘n man soos Petrus Loots nie kan vergeet nie. Elke keer wanneer daar van die ou geliefde en geëerde psalms en gesange (met hulle Geneefse melodieë) gesing word, sal ook gedink word aan hierdie man wat met soveel deernis en liefde daaroor geskryfen gepraat het. Wanneer baie van die liedere wat vandag na vore kom en in die smaak val, lankal weer verdwyn het, sal hierdie liedereskat nog steeds bly staan, onder andere deur sy bekendstelling van hulle oorsprong en agtergrond. – Dirk Viljoen, aan die hand van berigte in kerkblaaie en dr Loots se biografiese vorm wat hy op 13 Maart 1997 ingevul het.