Kritzinger, Ignatius Michael

GEBORE

03 Des. 1925

OORLEDE

16 Nov. 1991

UNIVERSITEIT

B.A.

GELEGITIMEER

1951

ORDEN

1953

STANDPLASE

1953 Potchefstroom-Noord

1958 Edenvale

1961 Witfield

1966 Koppies-Weltevrede

1974 Rodenbeck

EMERITEER

Ds Ignatius Michael Kritzinger is op 3 Desember 1925 gebore en op 16 November 1991 na ‘n kort siekbed oorlede. Ds Kritzinger sal onthou word vir sy groot toewyding, ywer, getrouheid en hulpvaardigheid en daarmee saam vir sy ernstige strewe na ‘n dieper geestelike lewe soos geopenbaar in sy prediking, pastorale sorg en gedissiplineerde lewenswandel. Ds Kritzinger is op 24 Januarie 1953 bevestig as eerste studenteleraar te Potchefstroom-Noord. Daarna het hy die volgende gemeentes bedien: Edenvale (1958-1961); Witfield (1961.-1966); Koppies-Weltevrede (1966-1974) en Rodenbeck (1974-1988) waar hy onder meer die restourasie van die kerksaal behartig het. Nadat hy sy emeritaat aanvaar het, het hy ook vir 18 maande as leierouderling van Bloemvallei gedien. Ds Kritzinger was die grootste deel van sy bediening baie nou verbonde aan die jeugwerk van die kerk. Vir baie jare het hy deeltyds as kapelaan vir ‘n burgermag- eenheid opgetree. Vanaf 1975 tot 1986 was hy vas aangestel as kapelaan van die Dan Pienaar-burgermageenheid. In hierdie hoedanigheid het hy vier keer vir lang tydperke grensdiens verrig, waarvoor hy in Februarie 1985 die Pro Patria-medalje ontvang het, asook die Aanprysingsmedalje van die Hoof van die Leër. In 1980 het hy die weerkundige span na Marioneiland vergesel en pastoraal bygestaan. Hy was ook vir ‘n geruime tyd tot bestuurslid van die vereniging vir liggaamlik-gestremdes gekies. In hierdie hoedanigheid het hy hom beywer vir die opbou van ‘n trustfonds vir die Jean Webber-tehuis vir liggaamlik gestremdes (waar sy seun, Ignatius, ‘n motorongeluk sedert 1986 ‘n inwoner is); Ds Kritzinger het ook ‘n waardevolle bydrae gelewer ten opsigte van die administrasie van dié tehuis. Ds Kritzinger is op 30 Maart 1953 in die huwelik bevestig met Monica Naudé en uit die verbintenis is vyf seuns gebore. Met sy emeritaat was hy voorsitter van die ringskommissie van die Ring van Bloemfontein-Oos. (- ds I H Taute)