Faure, Philip Carel Dirk

 

GEBORE

OORLEDE

21 Nov. 1885

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1874

ORDEN

1876

STANDPLASE

 Clanwilliam

1883 Vanrhynsdorp

EMERITEER

Philip Carel Dirk Faure, (1874) Clanwilliam 1874, Van. Rhynsdorp, obiit 1885 Faure, Philip Carel Dirk (L. 1874; O. 1876); Clanwilliam; 1883 Vanrhynsdorp; 21 Nov. 1885 oorlede. Op den 20sten November, 1885, te Van Rhijnsdorp, de Wel-Eerw. Heer Philip Dirk Carel Faure, in den onderdom van 35 jaren. In 1874, na volbrachte studie te Stellenbosch, gelegitimeerd, deed hij eene reis naar Europa, arbeidde daarop zes jaren te Clanwilliam, en werd in 1883 naar Van Rhijnsdorp beroepen, alwaar hij voor slechts een korten tijd werkzaam was. De tijding van zijn dood was eene onverwachte.