Zondi, Thomas A

 

gebore

1914

OORLEDE

21 Feb. 1982

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Dr Thomas A Zondi (+21.2.1982, oud 68 jaar) het die NGKA van Natal sedert sy toelating in 1942 ruim 39 jaar as leraar van Greytown gedien Reeds in 1887 gestig as gevolg van die geseënde geestelike oplewing in die moedergemeente tydens die bediening van ds. James Turnbull en as vrug op die werk van die sogenaamde Boeresending van Greytown onder die Zoeloes, is die gemeente die oudste van NGKA-gemeentes in Natal. Nadat hy eers onderwyser was, bekwaam hy hom aan die destydse Stofberg-Gedenkskool op Viljoensdrif as leraar. Verder dien hy sy kerk as assessor en moderator, as lid van die Sinodale en die Vertalingskommissie en in die Skakelkottunissie tussen die SSK van die Ned Geref Kerk en die NGKA. Sy afsterwe was dusʼn groot verlies vir die kerk waartoe hy behoort het. (Jaarboek 1983).