Zimuto (1907)

In 1904 begin die Berlyners Klonus en Schwellnus die sendingstasie Zimuto, 16 km noord van Fort Victoria. Soos by Gutu en Chibi moet die Duitse sending ook hier ‘n graf vir ‘n personeellid, mev. Klonus, gereedmaak. Ds. G. S. Murray is die eerste werker van die N.G. Sending wat hier arbei. “Later is Zimuto as selfstandige stasie opgegee, en die middelpunt van die gerneente verplaas na die dorp Fort Victoria, waar ons Kerk in 1912 ‘n werkkring begin het.” Teen die einde van die veertiger jare word die sendingstasie Zimuto weer opgebou en word dit weer die middelpunt van die gemeente (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 102-103).