Winter, Paul August

 

gebore

OORLEDE

19 Mei 1908

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1879

ORDEN

1879

standplase

Bultfontein

1896 Hartebeestfontein

1903 Middelburg, Kaap

EMERITEER

Ds. P. A. Winter.: Van de Luthersche Kerk, die hij te Rethanie en te Bloemfontein diende, kwam deze broeder over tot de N.G. Kerk in 1879. Hij diende haar in de gemeenten Bultfontein, Hartebeestfontein en Middelburg, K.K. hij was van Duitschen bloede uit ouders die in dit land het Berl. Zend. Genootschap vertegenwoordigden. Hij was 58 jaren toen hij in Mei, 1908, na een smartlike lijden, overleed. Ds. Winter diende de Kerk als Moderator der Vrijstaatsche en als Assessor der Transvaalsche Kerk; hij gaf ook veel hulp aan de redakties van de Fakkel en de Kerkbode. Het was echter als kanselredenaar dat de overledene zich roem verwierf. Hij was bij uitste een prediker voor predikers. Zijn preeken waren oorspronklijk zoowel  in stijl als in bouw en inhoud. Lang zullen zij bij velen in herinnering blijven. (Jaarboek 1909).