Willemse, George

 

gebore

OORLEDE

30 Sept. 1957

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1906

ORDEN

1907

standplase

Kimberley-Compounds

1911 Koffiefontein

1912 Spoorwegleraar, 0.V.S.

1913 Goedemoed (Superintendent)

1918 Smithfield

1944 Zionskerk

1947 Immanuel, NoorderPaarl

EMERITEER

1953

Eerw. George Willemse is in Ficksburg gebore. Hy het aan die Tweede Vryheidsoorlog deelgeneem en is as krygsgevangene na Ceylon weggevoer. Daar het hy besluit om sendeling te word. In 1906 is hy as sendeling toegelaat. Hy was deur God bedeeld met gawes van verstand en hart. Eers het hy in die Compounds. by Kimberley gearbei, daarna in Koffiefontein. Toe was hy spoorwegleraar van die O.V.S., en later superintendent-leraar van die Goedemoed-arbeidskolonie. Daarna het hy as sendeling gestaan in die gemeentes Smithfield, Zionskerk (Paarl) en Immanuel (Noorder-Paarl); Hy het in 1953 sy emeritaat aanvaar. Sy groot werk het hy op Smithfield gedoen waar hy 26 jaar werksaam was. Hy was agtereenvolgens Scriba, Assessor en Moderator van die Vrystaatse Sendingkerk. Hy is op 30 September 1957, op sy verjaardag, oorlede. (Jaarboek 1958).