Willemse, Carel Pieter

 

gebore

19 Jun. 1931

OORLEDE

26 Jan. 2010

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1956

ORDEN

1957

standplase

1957 Waverley

1962 Heilbron

1965 Floridapark

EMERITEER

Ds. Carel Willemse (BA, LL.B.) 19 Junie 1931 – 26 Januarie 2010

Carel Pieter Willemse is op 19 Junie 1931 op Reitz in die Oos-Vrystaat as die jongste van twee seuns gebore. Sy ouers was Dirk en Annie Willemse, wat op Daniëlsrustussen Reitz en Bethlehem geboer het. Die gesin was lidmate van die NG Moedergemeente Reitz en in hierdie historiese kerkgebou is Carel gedoop, het hy belydenis van geloof afgelê en het hy sy eerste preek gelewer. Hy het sy eerste skoolopleiding aan die plaasskool Daniëlsrusontvang en later aan die Hoërskool Voortrekker op Bethlehem gematrikuleer.

Carel het aan die UOVS in Bloemfontein die graad BA (Admissie) behaal, en vanaf 1953 op Stellenbosch aan die Teologiese Seminarium gaan studeer. Na vier gelukkige jare is hy op 6 Desember 1956 as proponent gelegitimeer. Op 14 September 1957 is hy in die NG Gemeente Waverley in Pretoria ontvang en bevestig. Sy kollega, ds. Jan Horn, was later sekretaris van die Bybelgenootskap in die Vrystaat. Hy is in 1957 met Jossie Basson, die suster van dr Albert Basson, getroud.

Later het Carel die stad vir die platteland verruil toe hy op 4 April 1962 leraar van die NG Moedergemeente Heilbron geword het, ʼn omgewing wat hy as boorling van Reitz goed geken het. In sy dienstyd is die historiese kerkgebou gemoderniseer en ʼn nuwe pyporrel in gebruik geneem. Op 27 November 1965 het sy bedieningspad na die NG Gemeente Florida park geloop, waar ds. Nick Bezuidenhout as jong proponent by hom aangesluit het. Die gemeente het geweldige groei beleef en met die afstigting van die NG Gemeente Constantiakruin is ds. Carel Willemse beroep as die eerste leraar. In sy dienstyd is ʼn kerkgebou, kerksaal en pastorie gebou, ʼn projek wat baie van sy tyd en gawes gebruik het. In hierdie tyd het hy ook verder gestudeer en die g mad LL.B. verwerf. Dit het goed te pas gekom as aktuarius van die Sinode van Wes-Transvaal.

Hy was ook betrokke by die stigting en oprigting van die Sentrum vir Bejaardes in Roodepoort. In hierdie tyd is kanker by sy vrou Jossie gediagnoseer, wat ʼn skerp draai in die pad gebring het.

In 1981 het Carel dr Pierre Rossouw in die NG Gemeente Klerksdorp-Noord opgevolg, en het hy ʼn dekade lank met oorgawe in die gemeente gewerk. In 1986 is Jossie oorlede en negentien maande later is Carel met Rina de Klerk, ʼn gemeentelid op Klerksdorp, getroud. Parkinsonsiekte is by hom gediagnoseer en hy was verplig om aan die einde van 1991 vervroegde emeritaat te aanvaar.

ʼn Nuwe hoofstuk het vir Carel begin toe hy en Rina op sy erfplaas in die dis Reitz gaan aftree het. Dit was ʼn gelukkige tyd in sy lewe, maar in 1997 is hy ween verswakkende gesondheid genoodsaak was om na ʼn aftree-oord op Krugersdorp te verhuis. Hier was hy weer ʼn lidmaat in sy vorige gemeente Constantiakruin en het hy gereed eredienste bygewoon.

Nadat sy gesondheid in so ʼn mate verswak het, is hy tuis verpleeg. Op 26 Januarie 2010 is ds. Carel oorlede en ʼn dankdiens is in die NG Gemeente Constantiakruin deur dr Anton Fick gehou. Hy is op Reitz ter aarde bestel. – Dr Gerdrie van der Merwe. (Jaarboek 2011).