Wessels, Willem Johannes

 

gebore

25 Des. 1900

OORLEDE

8 Jan. 1978

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1930

ORDEN

1931

standplase

 1931 Jagersfontein en Fauresmith

1936 Witsieshoek

1939 Lindley

1941 Bethlehem

1944 Pretoria

1948 Voortrekkerhoogte, Sending Boekhandel Pretoria, Inligtingsbeampte Dept. van Naturellesake; 1962 Lebone,

EMERITEER

1968

Ds Willem Johannes Wessels (25.12.1900 – 8.1.1978); baie jare sendeling in die Vrystaat en in Noord-Transvaal, is op Winkelspruit aan die Natalse Suidkus oorlede. As ‘n seun van Frankfort, gaan hy op die dorp skool en daarna werk hy ses jaar in ‘n bank, totdat hy die roepstem na die evangeliebediening verneem. Na sy legitimasie op Wellington 1930, bedien hy die gemeentes Jagersfontein en Fauresmith (1931); Witsieshoek (1936); Lindley (1939); Bethlehem (1941); Pretoria (1944) en Voortrekkerhoogte (1948) met werklus en ondernemingsgees. Hy is ook aan die Sendingboekhandel in Pretoria verbonde en dien van 1953-1962 as inligtingsbeampte in die destydse Departement van Naturellesake, totdat hy weer sendingleraar word en wel op Lebone naby Pietersburg, waar hy, soos vroeër by Voortrekkerhoogte, ook ‘n kerk bou. Hier aanvaar hy 1968 sy emeritaat. (Jaarboek 1979/272).