Wessels, Barend Johannes

 

gebore

28 Mei 1872

OORLEDE

26 Des. 1929

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1899

ORDEN

1900

standplase

Caledon (Hpr.)

1903 Douglas

1912 Oos-Londen

EMERITEER

Ds. Barend Johannes Wessels was ʼn seun van die gemeente Kroonstad, waar die familie Wessels ʼn vername plaas in die kerklike en algemene samelewing ingeneem het. Gebore 28 Mei 1872, het hy sy voorbereidende studie tot die Kweekskool aan De Paarl en op Stellenbosch ontvang, en is hy, na die gewone vierjarige kursusin die teologie, aan die end van 1899 as proponent toegelaat. Sy eerste werkkring was Caledon, waar hy drie jaar (*1900 – 1903) as hulpprediker gedien het, toe hy ʼn beroep aangeneem het na die gemeente Douglas, wat hy tot 1912 bedien het. Sy volgend en laaste standplaas was Oos-Londen, waar hy ʼn groot werk vir sy Heer en Kerk gedoen het. Die gemeente daar was indertyd baie hulpbehoewend. Hulle het ʼn klein en ondoelmatige kerkgebou van sink gehad, en die gemeentelede was meestal arm. Met groot moed en ywer het ds. Wessels hom aan die behartiging van die geestelike en finansiële belange van die gemeente gewy met die gevolg dat hy genoegsame middels byeengebring het dat hulle ʼn groot en sierlike kerkgebou op ʼn aantreklike bouterrein kon oprig en inwy. Onder sy bearbeiding het die gemeente ook groot vordering gemaak, sodat sy nie langer onder die swak gemeentes van die Kerk mag getel word nie. Op 26 Desember 1929 is hy na kortstondige ongesteldheid ontslape op Kroonstad, waar hy terwille van sy gesondheid en die van sy eggenote vertoef het. Hy was iemand met ʼn waardige voorkome, vriendelik, opreg en tegemoetkomend. (Jaarboek 1930).