Weidemann, Jacob Andries Cornelius

GEBORE

21 Nov. 1922

OORLEDE

14 Apr. 1991

UNIVERSITEIT

BA; BA (Hons)

GELEGITIMEER

1946

ORDEN

1947

STANDPLASE

1947 Beaufort-Wes

1949 Gamkavallei

1958 Noorder-Paarl

1962 Pietersburg-Noord

Moorreesburg

1971 Durbanville

EMERITEER

23 Mei 1988

Ds. Jaap Weidemann, voorheen leraar van Durbanville-gemeente, is Sondag 14 April 1991 in die ouderdom van 68 jaar oorlede. Weens ʼn seldsame siekte het spierverlamming die afgelope tyd by hom ingetree. Die feit dat by nie meer kon praat nie, het hom egter nie gekeer om nog steeds die evangelie te verkondig nie deurdat by briewe geskryf het aan mense wat nog ver van die Here of is.

Ds. Weidemann is op 21 November 1922 op De Rust gebore. Hy was 14 jaar oud toe hy gematrikuleer het en op die ouderdom van 15 jaar is hy na die Universiteit van Stellenbosch. Hier het hy bekend geword as ʼn leier op talle gebiede. Hy was onder andere primarius van die manskoshuis Wilgenhof, primarius van die Kweekskool, stigterslid van die Kweekskoolkoor, en lid van sy koshuis se koor, die Kraaie.

Nadat hy die grade BA, BA Hons en die Lisensiaat in die Teologie behaal het, is het op 15 Februarie 1947 in sy eerste gemeente, Beaufort-Wes, as medeleraar bevestig. Daarna het hy ook in die gemeentes Gamkavallei, Noorder-Paarl, Pietersburg-Noord en Moorreesburg gewerk voordat by in 1971 as medeleraar na Durbanville gekom het. Hier was hy werksaam tot en met sy aftrede op 23 Mei 1988.

Ds. Weidemann was bekend vir die besondere manier waarop hy met mense kon werk en huisbesoek was sy lewe.

Hy het vir baie jare in die Wes-Kaapse Sinodale Kommissie vir Diens van Barmhartigheid gedien en was tot en met sy aftrede die voorsitter. Hy was lid van die Kommissie vir Spoorwegbearbeiding, Admissie-eksamenkommissie en die Kommissie van Toesig en Kontrole van die Wes-Kaapse Sinode.

Ds. Weidemann laat sy vrou, Rita, en twee kinders, Andri en Joanita, agter. Hy is vanuit die Durbanville-gemeente begrawe.

Die In Memoriam-stukke is byeengebring deur ds. D J Viljoen (Jaarboek 1992)