Weich, Stephen B

 

gebore

25 Nov. 1848

OORLEDE

11 Mei 1932

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1888

ORDEN

1899

standplase

1888 onderwys gegee

1899 Malmesbury

1909 Sup. Kindersendinghuis, Kaap

EMERITEER

1924

Eerw. Stephen B. Weich is op 25 November 1848 op die sendingstasie Ebeneser aan die Olifantsrivier, waar sy vader ʼn Rynse Sendeling was, gebore. Hy het sy opleiding in Duitsland en Skotland ontvang en was na sy terugkeer in 1876 as onderwyser agtereenvolgens op Wellington, Paarl en Lady Grey (nou McGregor) werksaam. Op laasgenoemde plek het hy ook godsdienstige werk verrig, en ʼn vername stoot gegee tot die afstigting van ʼn selfstandige gemeente aldaar. In 1899 het hy ʼn beroep aangeneem na die sendinggemeente Malmesbury, waar hy op 14 April georden en bevestig is, en met seën gearbei het totdat hy in 1909 aangestel is as huisvader van die Kindersendinghuis, Kaapstad. In hierdie laasgenoemde betrekking was hy met toegewydheid werksaam tot 1924 toe hy weens hoë ouderdom afgetree en sy emeritaat aanvaar het. Op 11 Mei 1932 is hy in die Kaapstad sy ewige rusingegaan. (Jaarboek 1933).