Weich, Freddie

 

gebore

21 Junie 1933

OORLEDE

27 Februarie 2015

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Ferdinand Heinrich Weich is op 21 Junie 1933 in Springbok in Namakwaland gebore. Sy stamvader kom as Berlynse sendeling na die Kaap, waar sy voorgeslag diep spore trap.

Ferdie se pa is Ferdinand Heinrich Weich wat in die barre streek met sy unieke blommeprag in die seisoen spog en ‘n lushof vir besoekers is. Sy ma is Anna Henriëtte Agenbach, wie se ouers diep spore in die streek trap.

Ferdie begin sy skoolopleiding in 1940 aan die Laerskool Drie Riviere, en sit dit in 1945 op Okiep en Springbok voort. Na matriek, van 1951 tot 1953, boer Ferdie op die plaas in Namakwaland, waar hy soos ‘n Amos van ouds die roeping beleef om voltyds vir die Here te werk as sendeling.

Hy vertrek in 1954 na die Sendinginstituut op Wellington waar hy as sendeling opgelei en aan die einde van 1960 gelegitimeer word. Dit was die gebruik dat studente wat afstudeer vir sendeling in hulle tuisdorpe met handoplegging georden, bevestig en vir ‘n sendingwerkkring afgesonder word. Op 8 April 1961 word hy in die kerkgebou van die NG gemeente Namakwaland op Springbok afgesonder vir die werkkring as sendeling in Kaokoland in Suidwes-Afrika. Kort hierna word hy op 10 November 1961 te Drusana bevestig en begin hy met sy werk as sendeling onder die Boesmans in die streek, met Tsumeb as basis. Hier doen hy en Johan de Koning van die Dorothea-sending wonderlike werk en ‘n groot aantal Boesmans vind die Here by Tsumkwe. Ferdie trou op 11 September 1963 met Muriel Elna de Kock en uit die huwelik is drie kinders gebore.

Hy werk met oorgawe en doen baanbrekerswerk tot hy aan die begin van 1976 na die Republiek van Suid-Afrika terugkeer, die keer as leraar van die NG Sendingkerk Grabouw.

Hierdie gebore sendeling se hart bly egter in die Boesman-sending en hy keer in 1980 terug na die wye Namibië. Hier sit hy sy werk as sendeling onder die Boesmans voort. Vanaf 1983 doen hy ook sendingwerk op plase in die omgewing van Grootfontein, Tsumeb en Atavis. Aan die begin van 1988 word hy die uitvoerende sekretaris van die Namibiese Bybelgenootskap tot met sy aftrede in Windhoek op 30 Junie 1993. Hy bly egter nog werk en is tot 1998 met hart en siel besig met sy lewensroeping.

Ds Ferdie Weich was veral bekend vir sy taalkundige baanbrekerswerk onder die Boesmans en sy eiesoortige Bybelvertaling in die onbekende taal. Voor sy aanstelling by die Bybelgenootskap, het hy onder meer die Evangelie van Markus in een van die Boesman-dialekte vertaal. Sy aftrede vestig die gesin hulle in Windhoek, en verhuis later Pretoria toe waar hy op 27 Februarie 2015 in Centurion sterf.– Dr Gerdrie van der Merwe VDM