Weich, Adolf Frederik

 

gebore

19 Aug. 1855

OORLEDE

23 Apr. 1931

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1880

ORDEN

1881

standplase

Middelburg, Kaap

1898 Zionskerk, Paarl

EMERITEER

1910

Eerw. Adolph Frederik Weich was ʼn seun van Eerw. F. Weich en is 19 Augustus1855 gebore op die Rynse Sendingstasie Kommaggas, waar sy vader werksaam was. Nadat hy in 1875 die Matrikulasie-eksamen afgelê het, het hy hom enige jare lank aan die onderwys gewy te Kaapstad, Blaauwvallei en Caledon. In 1880 het hy die sendelingseksamen na private studie afgelê. Sy eerste sendinggemeente was Middelburg, KP., vanaf 1881 en wat hy in 1893 verwissel het vir die Zionsgemeente, Paarl, waar hy werksaam was tot 1910, toe hy weens swakke gesondheid emeritus geword het. Later het hy ʼn aantal blanke gemeentes tydelik bearbei en orals die liefde en agting algemeen verwerf. Die Sendingkerk het hy veral ook op bekwame wese as Moderator Synodi gedien. Hy was ʼn man met ʼn ernstige lewensopvatting en ʼn waardige lewenswandel. Op 23 April 1931 is hy in sy ou gemeente te Middelburg ontslape.