Webb, Henry Lindo

Ds. Webb Henry

gebore

6 Jul. 1875

OORLEDE

29 Jun. 1948

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1906

ORDEN

1907

standplase

Paterson

1908 Masjonaland

1914 Njassaland

1919 Ladismith (Hpr.)

1920 Mosselbaai (Hpr.)

1921 Nieu-Bethesda

1927 Warmbad, Tvl.

1930 Potgietersrust

EMERITEER

1943

Ds. Henry Lindo Webb is in die distrik Somerset-Oos op 6 Julie 1875 gebore. Sy hoërskool opleiding het hy dan ook aan die Gill-Kollege, Somerset-Oos, ontvang voordat hy na die Kweekskool op Stellenbosch gekom het. Aan die einde van 1906 is hy gelegitimeer en in 1907 is hy te Paterson georden en bevestig. Na ʼn kort bediening is hy in 1908 na die sendingvelde waar hy eers in Mashonaland gegaan het. In 1919 het hy teruggekeer na die suide en hulpleraar geword, eers van Ladismith, K.P. en toe van Mosselbaai in 1920. In 1921 het hy ʼn beroep na Nu-Bethesda aangeneem waar hy tot 1927 gearbei het. In laasgenoemde jaar is hy na Warmbad, Tvl. en na ʼn driejarige bediening het hy in 1930 ʼn beroep na Potgietersrust aangeneem. In sy laaste gemeente was hy 13 jaar werksaam toe hy om sy emeritaat in 1943 gevra het. Met voorbeeldige toegewydheid het hy sy kragte aan die werk van die Meester gewy. Sy minsame en hartlike geaardheid het vele tot hom getrek en so word getuig dat sy mooi lewe, nog meer as sy woord, ander tot die Here gelei het. Na sy emeritaat was hy nog in verskeie gemeentes behulpsaam. Hy is op 29 Junie 1948 oorlede. (Jaarboek 1949).