Warnich, Pieter Gabriel

 

gebore

14 Mei 1924

OORLEDE

13 Feb. 1978

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1950

ORDEN

1951

standplase

1951 Livingstone

1956 Bulawayo

1959 Organiseerder v/d C.M.R. en Spoorwegleraar in O.V.S., 1959 Org. CMR en spoorweg leraar in die OVS, 1966 Lektor in Maatskaplike Werk, Univ. Noorde,

EMERITEER

Prof Dr Pieter Gabriel Warnich (14.5.1924 – 13.2.1978); wat uit Moorreesburg afkomstig was, is na ‘n siekbed van etlike maande op Pietersburg oorlede. Nadat hy aan die Universiteit van Stellenbosch en aan die Kweekskool aldaar gestudeer het, word hy 1950 tot die bediening toegelaat. Daarna bedien hy die Rhodesiese gemeentes Livingstone (1.12.1951) en Bulawayo (1956); totdat hy Oktober 1959 organiseerder van die Christelike Maatskaplike Raad en spoorwegleraar in die OVS word. Vanaf 1963 is hy sekretaris van die CMR in Port Elizabeth en vanaf 1966 dien hy in die personeel van die Universiteit van die Noorde, waar hy eers lektor en later hoogleraar en departementshoof in die departement maatskaplike werk is. Aan die universiteit vervul hy verskeie belangrike funksies in komitees en ook in die Senaat, wat hom kort voor sy heengaan as een van sy verteenwoordigers in die Universiteitsraad aanwys. In die gemeente Pietersburg-Oos, waar hy as ouderling dien, help hy ook gereeld met die kategese en met preekbeurte. Verder tree hy gedurende die laaste aantal jare in opdrag van die ring as kapelaan in Pietersburg se gevangenis op. Sy mooi lewensverhaal was een van volle toewyding aan die Here en van diens onder sy medemense. (Jaarboek 1970/272).