Von Solms, Schalk Johannes

 

gebore

16 Sep. 1924

OORLEDE

6 Jun. 1986

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1949

ORDEN

1950

standplase

Sutherland

1958 Griekwastad

1961 Tulbagh

1972 Riviersonderend

EMERITEER

Ds. Schalk Johannes Von Solms (16.9.1924 – 6.6.1986) moes, na ʼn vrugbare bediening van 30 jaar in vier Kaaplandse gemeentes van die NG Sendingkerk, op 2.3.1980 die tuig weens verswakte gesondheid neerlê. Op Robertson waar hy en sy eggenote sedertdien woonagtig was, herstel hy na ʼn tydjie in die hospitaal so mooi dat hy huis toe kan gaan en daar word hy kort daarna stil weggeneem terwyl hy met oggendgodsdiens besig is. Nadat hy op sy geboortedorp Richmond skoolgegaan en gematrikuleer het, lê hy aan die destydse Hugenote-Universiteitskollege op Wellington die vereiste tweejaar-graadeksamen met die oog op die driejarige teologiese studie aan die Sendinginstituut daar af. In Desember 1949 gelegitimeer, tree hy op 18.2.1950, nadat die gemeente ongeveer 16 maande vakant was, in Sutherland op die hooggeleë Roggeveld tot die bediening toe. Vervolgens staan hy in Griekwastad (Augustus1958 – September 1960); Tulbagh (Januarie 1961 – September 1972) en Riviersonderend (September 1972 tot kort voor sy aftrede); In Tulbagh beleef hy dit dat die aardbewing van einde September 1969 nagenoeg al die kerkeiendomme so te sê vernietig, maar genadiglik kan die skoolgeboue en die pastorie herstel en ʼn nuwe kerk opgerig en in 1971 ingewy word. As afgetredene neem hy tydens ʼn vakature in die moedergemeente Robertson-Oos waar, terwyl hy ook tot einde 1984 in die plaaslike sendinggemeentes en in die moedergemeentes Ashton en McGregbr met dienste behulpsaam is. Oral het hy sy taak met algehele oorgawe en ʼn vaste hand verrig. Sy weduwee getuig van hom: `Schalk was ʼn geroepe sendeling; die uitdra van die verlossingsboodskap was sy groot passie’. (Jaarboek 1987).