Visser, Pieter

 

gebore

16 Nov. 1921

OORLEDE

8 Sep. 1985

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1946

ORDEN

1947

standplase

1947 Usakos

1949 Vanrhynsdorp

1960 Vredenburg

EMERITEER

Ds. Pieter Visser (16.11.1921 – 8.9.1985); wat die laaste byna 14 jaar van sy 34-jarige aktiewe bediening kapelaan by die opleidingsbasis van ons Lugmag op Langebaanweg was, het skielik na ʼn hartaanval in Pretoria beswyk waar hy en sy eggenote by een van hul dogters gekuier het. As boorling van Piketberg kry hy daar die Junior Sertifikaat, voordat hy na die Hoër Jongenskool (nou die Paul Roos-Gimnasium) op Stellenbosch gaan waar hy in 1939 die Senior Sertifikaatseksamen aflê. Aan die Universiteit van Stellenbosch kry hy sy BA-Admissie in 1942 en vier jaar later sy MA in wysbegeerte. Nadat hy die voorgeskrewe kursusaan die Teologie Seminarie deurloop het, word hy einde 1946 gelegitimeer. Sy bevestiging as die eerste leraar van Usakos, SWA , destyds. die verste noordwestelike gemeente van die Kaapse Kerk, volg op 15.2.1947 en vir meer as twee jaar bedien hy die uitgestrekte gemeente wat uit die drie dorpe Usakos, Swakopmund en Walvisbaai en ʼn groot distrik bestaan. Pas twee maande nadat hy in April 1949 die hoeksteen van ʼn kerkie op Walvisbaai gelê het, vertrek hy na Vanrhynsdorp, waar hy sy roeping vervul totdat hy in 1960 ʼn medeleraarskap in Vredenburg naby Saldanhabaai aan die Kaapse Wes¬kus aanvaar. Terwyl sy invloed en leiding hier oor ʼn wye gebied strek en hy ʼn groot aandeel aan die bevordering van die onderwys het, help hy ook met kundigheid en ywer om die gemeente se geldelike posisie so te verstewig dat hy hulle op die gebied gesond agterlaat toe hy einde Februarie 1968 na sy laaste arbeidsveld daar naby gaan, wat net die vorige jaar die sentrum van die nuutgestigte gemeente Langebaanweg geword het. (Hy het as voorsitter van die Ringskommissie van Piketberg opgetree wat die afstigting waargeneem het.) Aanvanklik moet hy die kerkdienste in die adjudant-offisiere se eetsaal hou, maar in 1973 word daar ʼn kerkgebou ingewy. Hy het al van sy jong dae af ʼn groot belangstelling vir masjiene gehad en self het hy vertel dat sy liefde vir motorfietse vir hom die deure na die harte van baie jongmanne in die militêre diens oopgemaak het. Sy werk in die Weermag en veral sy grensdiens ondervindinge het onder die hoogtepunte in sy bediening getel. Oral in sy gemeentes het hy in skoolkommissies en -rade sowel as in koshuiskommissies gedien, terwyl hy in breër kerklike verband ook ʼn bruikbare lid van die Kaapse Sinode se Kommissie vir Toesig en Kontrole was. Na sy aftrede einde November 1981, woon hy en gade – ʼn suster van ds. H F M Louw (emeritus) – in die Strand. In 1984 doen hy twee maande in Steynsburg afloswerk en origens preek hy dikwels in gemeentes, veral tydens ʼn vakature in die sendinggemeente Macassar naby die Strand. By geleentheid vertel hy met groot ootmoed dat hy verbysterd staan oor die goedheid van God teenoor hom as mens. (Jaarboek 1986).