Visser, Johannes

 

gebore

6 Aug. 1917

OORLEDE

22 Okt. 1965

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1941

ORDEN

1942

standplase

De Aar

18 Aug. 1945 Dutoitspan

1952 Swellendam

1958 Paarl-Vallei

EMERITEER

Ds. Johannes Visser: Hy is op 6 Augustus 1917 op Lutzville gebore en in 1941 as predikant gelegitimeer. Hy het agtereenvolgens die gemeentes De Aar, Dutoitspan (Kimberley); Swellendam en Paarl-Vallei bedien. Hy was ʼn innemende Christen, ʼn toegewyde leraar, en iemand wat hom veral in belang van die kerk se sendingtaak beywer het. Twee keer is hy tot Organiserende Sendingsekretaris beroep. Hy was tot drie dae voor sy dood nog besig om as scriba van die Algemene Sendingkommissie die sendingverslae vir die Kaapse Sinode in orde te bring. Die aand het hy nog ʼn biduur gelei en ʼn kerkraadsvergadering bygewoon. Hy was ook voorsitter van die Ring van die Paarl. Hy is op 22 Oktober 1965 skielik oorlede in die ouderdom van 48 jaar. (Jaarboek 1967/570).