Visser, Johannes Benjamin

Ds Hans Visser

gebore

24 Okt. 1954

oorlede

22 Sept. 2019

UNIVERSITEIT

BA (UPE); BTh; MTh; DTh (US)

GELEGITIMEER

1981

ORDEN

1984

STANDPLASE

1984 Omaruru

1990 Brixton

2013 Triomf

EMERITEER

 

Johannes Benjamin Visser is op 24 Oktober 1954 gebore in Oos-Londen. Sy vader is Arie Visser, ’n skrynwerker van beroep en sy moeder Anna Maria Visser, wat in 1951 uit Nederland na Suid-Afrika emigreer. Hans is ’n vroeggebore baba wat op sewe maande die lig sien en mediese personeel het gemeen hy kon nie leef nie. Maar sy ouma Visser het bly bid en het geglo dat Hans sou lewe om hom aan die Here se werk toe te wy. Hans begin sy skoolopleiding in 1961 aan die Laerskool Voorpos en matrikuleer in 1973 aan die Hoërskool Grens in Oos-Londen. Hy blink uit atletiek, landloop en is ’n ster in sy skool.
Gedurende hierdie vormingsjare lewe hy met ’n sterk roepingsbewustheid en is lid van die ACSV en die Voortrekkers.

Sy seun ds Hanno Visser skryf: “Sy laerskoolloopbaan kan bestempel word as pure vasbyt, deursettingsvermoë en klipharde werk. Daar is selfs gedurende skoolvakansies spelwoorde geoefen op ’n swartbord of daar moes saam met oupa Visser wat ’n skrynwerker van beroep was, in vakansietye gewerk word.”

Hans beleef ’n sterk roepingsbewustheid om predikant te word en hy begin in 1974 met die BA Admissie aan die Universiteit van Port Elizabeth. In hierdie tyd ontmoet hy Gerda van der Merwe, sy toekomstige lewensmaat wat die pad saam met hom stap tydens die lang vermoeiende studietyd. In 1978 word hy student aan die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, waar hy hom onderskei as ’n toegewyde en hardwerkende student met ’n duidelike fokus op sy roeping. Hy ontvang die BTh-graad en ook die MTh-graad. Hy spesialiseer in Vaderlandse Kerkgeskiedenis oor “Die lewe van eerw Andries
Dreyer en ’n kompilasie oor sy werk”.

In sy bediening is hy 13 jaar lank lid van die kerkargiefkommissie waar hy ’n kosbare bydrae gelewer het. Later in sy bediening behaal hy die DTh-graad by Maties met ’n proefskrif in Vaderlandse Kerkgeskiedenis. Dit is ’n persoonlike hoogtepunt in dr Hans Visser se lewe, wat met baie selfdissipline en persoonlike opoffering gepaard gegaan het. Op 19 November 1981 is dit ’n groot oomblik toe hy as proponent van die NG Kerk beroepbaar gestel word. Die volgende twee jaar doen hy militêre diensplig en as kapelaan staan hy uit weens sy noukeurige presiesheid vir detail. Hy verrig ook diens op die grens te Oshakati. ’n Beroep kom na die NG Gemeente Omaruru, ’n plattelandse gemeente in die noorde van Namibië. Prop JB Visser word op 20 Januarie 1984 met handoplegging ontvang en bevestig, ’n besonderse begin vir die jongman onder dierbare mense in die wye Suidwes-Afrika. Dit was ’n oorgangstyd in die land en die politieke klimaat het begin
verander, met ’n groot impak op hierdie klein plattelandse dorp. Deel van die uitdagings was die totale magsverandering en onsekerheid op voetsoolvlak.

Ds Hans was deel van ’n groep jong teoloë, wat hulle beywer het vir die terugvind van goeie gereformeerde teologie in die verandering. Ds Hanno Visser skryf: “My pa se denke was altyd dat ’n belydende kerk altyd op die spoor van die Woord sal bly en vernuwe terug na die Woord. Die huidige predikant van Omaruru vertel vandag 29 jaar later oor die impak wat my pa gemaak het op die breër gemeenskap van Omaruru en veral die wyse waarop die verandering bestuur is. Hierdie werkswyse was ’n kenmerk van die res van sy bediening.” Op 29 Augustus 1990 word hy bevestig as leraar van die NG Gemeente
Brixton (later Vergesig) in Johannesburg. In hierdie stadsgemeente in die hart van die Goudstad, werk hy 22 jaar lank as leraar wat homself onselfsugtig vir die gemeente gegee het. Dit was ook ’n oorgangstyd vir hierdie gemeente in die Goudstad, wat ook demografies van aard was omdat al hoe meer lidmate na die Wesrand van Johannesburg getrek het. Op 13 September 2013 word hy bevestig as leraar van die NG Gemeente Triomf, waar hy as pastorale hulp kosbare diens lewer en met groot durf en uitnemendheid bedien het. ’n Skerp draai kom op die pad van hierdie Godsman toe kolonkanker by hom gediagnoseer word. In die moeilike tyd ondervind hy die liefdevolle
ondersteuning van sy vrou en twee seuns, ds Hanno Visser van die NG Gemeente Leonard in Namibië en ds Gerrit Visser van die NG Gemeente Horison in Roodepoort. Dr Hans Visser sterf op 22 September 2019. ’n Dankseggingsdiens om die lewe van dr Hans Visser te vier, vind op 27 September 2019 in die NG Gemeente Triomf plaas.

“Hy word onthou deur van sy kollegas as iemand wat statuur tot die bediening in die NG Kerk toegevoeg het en talle lewens op ’n diep intieme vlak aangeraak het. Hy was ’n besondere atleet in sy jongdag, begaafde skrynwerker wat met sy hande kon toor, innoverende denker, kerkhistorikus, vurige prediker met ’n passie vir die evangelie, versorger, kerkman en liefdevolle gesinsmens.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2020)

Di Hanno, Hans en Gerrit Visser