Viljoen, Philippus Jacobus

 

gebore

10 Nov. 1886

OORLEDE

25 Okt. 1975

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1912

ORDEN

1913

standplase

 1913 Oudtshoorn (Hpr.)

1913 Oudtshoorn

1932 Heidelberg (Tvl.)

EMERITEER

1951

Ds Philippus Jacobus Viljoen (10.11.1886 – 25.10.1975) word, soos sy ouer broer, wyle ds J A van Z Viljoen, voor, hom, reeds as seun op sy vader se plaas Stuurmanskuil in Hanover tot die evangeliebediening geroep. Nadat sy skoolloopbaan op sy tuisdorp deur die Anglo-Boereoorlog onderbreek is en hy vier jaar op die plaas met die boerdery moes help, gaan hy begin 1900 na die welbekende hoërskool op Franschhoek, waar hy 1906 matriek slaag. Hierop volg sy voorbereidende en teologiese studies aan die Victoria-Kollege en die Kweekskool op Stellenbosch, totdat hy einde 1912 gelegitimeer word. Vervolgens staan hy vir tydperke van negentien jaar elk in die groot en belangrike gemeentes Oudtshoorn in Kaapland (1913-1932) en Heidelberg in die Transvaal (1932 November 1951); In eersgenoemde val sy geseënde bediening in ‘n tyd  Van ernstige terugslae vir die gemeenskap. Op Heidelberg is hy die opvolger van die gevierde kerkleier en onderwysman ds A J Louw. Daar verower hy met sy gawes van welsprekendheid, waardigheid en vroomheid spoedig die harte van die gemeentelede, terwyl hy ook in die breër kerklike lewe van die Transvaal vinnig opgang maak en algaande diep spore trap. In 1940 word hy tot assessor van die sinode gekies en toe dr William Nicol 1948 administrateur van die noordelike provinsie word, volg hy hom as moderator op. Ook dien hy as voorsitter van die kuratorium van die teologiese fakulteit in Pretoria, vir die stigting waarvan hy ‘n ywerige kampvegter was. Terselfdertyd beteken hy en sy eggenote baie vir die Sending en beywer hulle hul in belang van die onderwysinrigtings op Heidelberg. Sedert sy aftrede woon hulle in die distrik Heidelberg op die plaas van een van hul skoonseuns. Hy was ‘n koersvaste man met vaste beginsels en gewoontes en nie alleen ‘n gevierde prediker nie, maar ook ‘n gewaardeerde en vrugbare skrywer. Buiten sy groot werk “Karakters uit die Skrif” in drie bande waaraan hy vyf jaar onverpoos op die plaas gewerk het, vloei daar ‘n outobiografie, ‘n gewilde dagboek, ‘n beskrywing van die ideale huisgesin en ‘n werk oor die lewe van Paulusuit sy pen. Op Oudtshoorn neem hy die leiding in die totstandkoming 1925 van “Die Kango Kerkblad” en op Heidelberg begin hy heel gou gou met ‘n kwartaalblad “Opwaarts” , terwyl hy sedert die verskyning Desember 1937 van “Die Voorligter” die redaksie daar- van in deeltydse hoedanigheid behartig, totdat dit 1946 ‘n heeltemal ander gedaante kry. (Jaarboek 1977/315).