Viljoen, Daniel Jozua

 

gebore

2 Des. 1864

OORLEDE

12 Jun. 1934

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1889

ORDEN

1890

standplase

 Waterberg

1892 Reitz

1904 Bredasdorp

EMERITEER

1934

Ds. Daniel Josua Viljoen was ʼn seun van die gemeente Murraysburg, waar hy op 2 Desember 1864 gebore is. Na voorbereidende studie is hy tot die Kweekskool toegelaat waar hy in 1889 sy proponentseksamen afgelê het. Sy eerste gemeente was Nylstroom (Waterberg); waar hy Junie 1890 georden en bevestig is. Tydens sy dienstyd (1892-1904) in sy volgende gemeente Reitz het die Tweede Vryheidsoorlog gewoed en met die eerste versending van krygsgevangenes na Indië is hy ook daarheen gestuur en het hy onder die burgers het seën in die land van ballingskap gearbei. Sy derde en laaste gemeente was Bredasdorp waar hy die groot werk van sy lewe verrig en meer as dertig jaar van 1904 tot 1934 met toewyding en seën gearbei het. Weens verswakte gesondheid het hy sy emeritaat aanvaar en op 12 Junie 1934 is hy sy ewige rusingegaan. Ds. Viljoen was ʼn boeiende prediker en ʼn konsensieise herder. In die gemeente van Bredasdorp het hy blywende monumente tot sy nagedagtenis opgerig in geboue, skole, verenigine en inrigtinge. Maar veral het hy sy organisasietelentgebruik om die gemeente tot buitengewone samewerkingen vrygewigheid op te wek, nie alleen in belang van gemeentelike sake nie, maar ook in belang van die sending onder gekleurdes en naturelle en liefdadigheid jeëns ons armes en gesonkenes.