Van Wyk, Joachim Hermanus

 

gebore

17 Nov. 1860

OORLEDE

10 Apr. 1943

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1888

ORDEN

1889

standplase

Kaapstad (Hpr.)

1892 Swellendam

1896 Smithfield

1899 Adelaide

EMERITEER

1921

Ds. Joachim Hermanus van Wyk is te Ceres op 17 November 1860 gebore. Sy teologiese opleiding het hy te Stellenbosch geniet en hy is in 1888 tot die evangeliebediening toegelaat. Hy is as hulpprediker in die gemeente Kaapstad georden en daarna het hy agtereenvolgens die gemeentes Swellendam, Smithfield en Adelaide bedien. Sy belangrikste werk is in laasgenoemde gemeente verrig waar hy vanaf 1899 tot 1921 gestaan het toe hy sy emeritaat aanvaar het. Die opvoeding het sy warme belangstelling geniet en daarom het hy na die Boereoorlog die leiding geneem in die oprigting van ʼn Kerkskool wat goeie werk gedoen het en later verander is in die Adelaide Jongens Industriële Skool en wat tans die bloeiende Ambagskool te Adelaide is. Hy het ook meegewerk vir die stigting van die Meisies-Huishoudskool. Dit alles toon sy belang in die minderbevoorregte kind. Hy was dan ook die eerste inspekteur van die koshuise vir behoeftige kinders. In sy arbeid as bedienaar van die Woord was hy deeglik en toegewyd en daarby was hy ʼn begaafde prediker. Hy is in ʼn rype ouderdom op 10 April 1943 oorlede. (Jaarboek 1944).