Van Vuuren, Petrus Jacobus

 

gebore

12 Apr. 1885

OORLEDE

23 Jan. 1939

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1914

ORDEN

1915

standplase

Krugersdorp

1921 Vredefort

1928 Edenville

EMERITEER

 

Ds. Petrus Jacobus van Vuuren is op 12 April 1885 in die distrik Petrusville gebore. Sy eerste skoolopleiding het hy daar geniet. Later is hy na Bloemfontein vir verdere studie aan die ou Grey Kollege. Vir ʼn kort tydjie het hy hom aan die onderwys gewy, maar daar hy hom geroepe gevoel het tot die evangeliebediening, is hy na Stellenbosch vir opleiding as evangelie-dienaar. In 1914 het hy klaar gemaak, en as getroue Pastor en gewyde dienskneg van die Heer het hy die gemeentes Krugersdorp, Vredefort en Edenville met veel seën bearbei. Hy het die Kerk op verskillende kommissies vrugbaar gedien, veral op die gebied van Volkswelsyn, waar hy kosbare werk verrig het. In 1933 het hy na Argentinië gegaan om ons volksgenote daar te bearbei. Tot hy die tuig op 23 Januarie 1939 neergelê het, het hy hom beywer vir die opheffing van ons volk. Sy stof rusvoor die Kerkgebou op Edenville, en sy graf roep herinnering op wat as besieling in die diens van die Heer vir die toekoms moet dien. (Jaarboek 1940).